617-0108/02 – Chemie uhlí (CHU)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Václav Roubíček, CSc.,Dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUH37 prof. Ing. Jaroslav Buchtele, CSc.
PAV33 Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 30+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poskytnutí nejnovějších poznatků o původu, petrografii, složení, textuře a vlastnostech uhlí a teoretických základech konverze uhlí (zplyňování, karbonizace a zkapalňování).

Vyučovací metody

Anotace

Uhlí a jeho postavení ve světové a české ekonomice. Genese uhlí, ložiska v ČR. Heterogenní makromolekulární systém uhlí. Průmyslové procesy využití uhlí. Uhlí v postindustriální společnosti.

Povinná literatura:

Roubíček V., Buchtele J. : Chemie uhlí a jeho využití, ES VŠB-TU Ostrava 1996

Doporučená literatura:

[4]Gavlas G. R.: Coal Pyrolysis, Elsevier 1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia. Chemie uhlíku. Stručný nástin historie využívání uhlí. Uhlí, jeho postavení a budoucnost ve světovém hospodářství. 2. Genese uhlí. Ložiska uhlí – jejich lokalizace (svět a ČR). Energetické využití uhlí. 3. Uhlí jako heterogenní makromolekulární systém.Fyzikální textura a chemická struktura uhlí. 4. Moderní metody studia organických podílů v uhlí. Modely uhelné makromolekuly. 5. Minerální podíly v uhlí, jejich původ a metody studia. Stopové prvky a voda v uhlí. 6. Petrografická stavba uhlí a metody jejího určování. 7. Vlastnosti uhlí v závislosti na jeho prouhelnění. Technická analýzy uhlí. Klasifikace uhlí. 8. Karbonský plyn (CBM), těžba a možnosti využití. 9. Chování uhlí při zahřívání. Odplyňování. Interakce s kyslíkem. Spalování uhlí. Proces samovznícení. 10.Proces koksování. Vlastnosti koksu pro vysokopecní proces. Uhelný dehet, jeho složení, vlastnosti a postupy zpracování (současný stav a perspektiva). Černouhelná smola a její průmyslové využití. 11. Zplyňování uhlí. Vlastnosti energoplynu. Průmyslové aplikace a perspektivy. Chemie C1. 12. Interakce uhlí s rozpouštědly. Zkapalňování uhlí. 13. Koprocesy. Zplyňování, zkapalňování a spalování uhlí s organickým odpadem. 14. Perspektivy využití uhlí jako chemické suroviny. Krize petrochemie. Ekologické aspekty využívání uhlí. Uhlí a bietechnologie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku