617-0110/02 – Solid Fuels Technology (TTP)

Gurantor departmentDepartment of ChemistryCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Miroslav Kaloč
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAL30 prof. Ing. Miroslav Kaloč
KOU37 Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Coke and metallurgy. Raw basis for cokemaking. Kinetics and dynamics of coal thermal decomposition. Carbonisation processes. Relationship between decomposition conditions and properties of coke and coke by-products. Coke, its properties. Utilization of by-products of coking. Technological equipment, coking charges, coking batteries. Operating regimes. Safety of operations, environment protection.

Compulsory literature:

1. Kozina, A. - Píša, M. - Šplíchal, B.: Koksárenství, SNTL Praha 1970 2. Zielinski H. et all.: Koksownictwo, PWT, Slask Katowice 1988

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Souvislost karbonizačních podmínek a vlastností produktů 2. Kvalita a komposice uhelných vsázek 3. Kinetika a dynamika koksotvorného procesu 4. Koksárenské baterie, jejich konstrukce, energetické faktory 5. Vybrané typy koksárenských baterií 6. Řízení technologicky významných parametrů produktů tep. zpracování 7. Vlastnosti koksu 8. Zpracování chemických produktů koksování 9. Ochrana životního prostředí 10. Dekomposice koksové hmoty v sekundárních technologiích Obsah cvičení: 1. Sapožnikovova zkouška 2. Termoplastické vlastnosti uhlí 3. Spalitelnost koksu 4. Kvalita koksu podle NSC 5. Strukturální pevnost koksu 6. Aerodynamické vlastnosti koksu 7. Fyzikální vlastnosti koksu 8. Petrologie koksové hmoty

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.