617-0111/02 – Technologie plynných paliv (TPP)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU37 Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit studenty se základními typy plynných paliv s technologiemi a technickými prostředky jejich těžby,výroby, zpracování, dopravy a využití.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Výroba a použití plynných paliv. Technické prostředky a technologie využívané při získávání, úpravě, distribuci a skladování plynných paliv. Základní fyzikální a chemické vlastnosti plynných paliv. Moderní trendy v technologii paliv zaměřené na využití vodíku a na uplatnění obnovitelných zdrojů energie.

Povinná literatura:

[1] J. Buchtele, V. Roubíček: Technologie plynných paliv, ES VŠB-TU Ostrava 2001

Doporučená literatura:

[1]F. Perna, R. Riedl: Plynárenství I – III, SNTL [2] R. Riedl: Plynárenská příručka, SNTL Praha 1983 [3] M. Beneš, et.al: Plynárenství, 1847-1997 Praha : ATYPO, 1997 - 127 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývoj využívání plynných paliv ve světě a u nás. Užití plynných paliv v energetice a v chemickém průmyslu. Základní parametry plynných paliv, jejich význam a stanovení. 2. Koksárenský plyn, metody odsiřování, vysokopecní plyn. 3. Zplyňování – obecné principy, základní typy reaktorů, zplyňování uhlí, zplyňování biomasy. Lurgi, Koppers-Totzek, Winkler. 4. Teorie zplyňování, vlivy parametrů na kvalitu produktů zplyňování, zplyňování uhlí, zplyňování biomasy, způsoby redukce nežádoucích složek výstupního plynu (dehet, prachové částice, sirné sloučeniny a sloučeniny dusíku). 5. Vodík, způsoby výroby, využití, perspektivy. 6. Bioplyn, bioplynové stanice, skládkové plyny. 7. Zemní plyn, světové zásoby a těžba zemního plynu, obchodování se zemním plynem. 8. Plynárenská soustava ČR (Evropy) dostupné zdroje zemního plynu a jejich kvalitativní ukazatele. 9. Těžba zemního plynu, technické prostředky těžby ZP, úprava vlastností zemního plynu. 10. Doprava zemního plynu, kompresorové stanice, předávací stanice, měření průtoků ZP pro obchodní účely. 11. Skladování zemního plynu, plynojemy, podzemní zásobníky plynu. 12. Propan – butan, výroba, vlastnosti, skladování, přeprava, využití. 13. Podzemní zplyňování uhlí. 14. Srovnání vlastností plynných paliv, možnosti jejich použití a záměny. Ekologické aspekty, sequestrace oxidu uhličitého.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.