617-0112/01 – Coal Thermochemistry (ECHU)

Gurantor departmentDepartment of ChemistryCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOU37 Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 28+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Thawing of raw materials. Crushing, milling, pulverising, acreening. Coal preparation. Dewatering and drying, coal preheating. Homogenizing, briquetting. Fluidized bed and processing.

Compulsory literature:

1. Kaloč, M.: Příprava uhelné vsázky I, II, ES VŠB-TU Ostrava 1982

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Uhlí jako energochemická surovina. 2. Uhelné úpravníctví. Rozdružování uhlí (gravitační a negravitační. Upravitelnost uhlí. Křivky upravitelnosti uhlí. Teorie rozdružování 3. Technologi rozdružování. Sazečky, rmutové rozdružovače, hydrocyklony. 4. Flotační rozdružování. Teoretické základy. Technologie flotace.Uhelná prádla. Prací vody. 5. Třídění uhlí. Třídící zkouška,účinnost třídění.Třídící technologie. 6. Mletí a drcení uhlí. Melitelnost uhlí a způsoby jejího stanovení. Hodnocení účinnosti rozpojování.Granulometrický index, Burstleinovy křivky. 7. Technologie mletí a drcení.Homogenizace. Míchání a dávkování uhelné směsi. 8. Skladování.Zvětrávání a samovznícení uhlí. 9. Speciální postupy v přípravě uhelné vsázky. Peletizace, briketování. Sušení a předehřívání uhlí. 10.Uhelná služba a vodní hospodářství. 11.Fluidní technika 12.Zhutňování. Teorie a praxe. 13.Inovace.Moderní metody v technologiích zpracování uhlí. Ekonomické a ekologické aspekty užití uhlí. Cvičení: 1. Sypná hustota uhlí 2. Třídicí rozbory 3. Melitelnost 4. Upravitelnost uhlí 5. Magnetická separace uhlí 6. Exkurse a provozní cvičení

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner