617-0200/01 – Chemie a petrografie uhlí (CHPU)

Garantující katedraKatedra chemieKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU37 Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 32+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Uhlí a jeho postavení ve světové a české ekonomice. Genese uhlí, ložiska v ČR. Heterogenní makromolekulární systém uhlí. Průmyslové procesy využití uhlí. Uhlí v postindustriální společnosti.

Povinná literatura:

Roubíček V., Buchtele J. : Chemie uhlí a jeho využití, ES VŠB-TU Ostrava 1996

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. Úvod do problematiky. Uhlí, jeho současné využití a perspektivy z pohledu světového hospodářství. 2. Genese uhlí. Ložiska uhlí – jejich lokalizace (svět, ČR). 3. Uhlí jako heterogenní makromolekulární systém. 3.1 Fyzikální struktura uhlí 3.2 Chemická struktura uhlí 4. Moderní metody studia struktury uhlí . Modely uhelné makromolekuly. 5. Minerální podíly v uhelné substanci, jejich původ a metody studia.Stopové prvky v uhlí. Voda v uhlí. 6. Petrografická stavba uhelné substance a metody jejího určování. 7. Vlastnosti uhlí v závislosti na jeho prouhelnění. Technická analýza uhlí. Klasifikace uhlí. 8. Karbonský plyn (CBM) , těžba a možnosti jeho využití. 9. Chování uhlí při zahřívání. Odplyňování. Interakce s kyslíkem.Spalování uhlí. Proces samovznícení. 10.Proces koksování. Vlastnosti koksu pro vysokopecní proces. Uhelný dehet, jeho složení, vlastnosti a postupy zpracování (současný stav a perspektivy), černouhelná smola. 11.Zplyňování uhlí. Vlastnosti energoplynu .Průmyslové aplikace a perspektivy. 12. Interakce uhlí s rozpouštědly. Zkapalňování uhlí. 13. Koprocesy. Procesy zplyňování, pyrolýzy a zkapalňování uhlí s organickým odpadem. 14. Uhlí a perspektivy jeho využití jako chemické suroviny. Krize petrochemie.Ekologické aspekty využívaní uhlí. Uhlí a biotechnologie. Cvičení : 1. Úvod. Bezpečnost práce. 2. Technická analýza uhlí (vlhkost,l popelnatost, prchavé látky) 3. Stanovení termoplastických vlastností (SI, RI) 4. Stanovení sorpčních vlastností uhlíkatého sorbentu 5. Petrografie (světelná odraznost, macerálová analýza) 6. Termogravimetrická analýza 7. Příprava extraktu ze vzorku smoly (Soxhletova extrakce) 8. Infračervená spektroskopie extraktů 9. NMR spektroskopie extraktů 10. Statisticky průměrná strukturní jednotka (aplikace Brown-Ladnerovy m.) 11. Stanovení relativní molekulové hmotnosti extraktu (VPO, ebulioskopie) 12. Bobtnání uhlí 13. izolace naftalenu ze surového naftalenového oleje, jeho přečištění a stanovení b.t. popř. chromatografická analýza 14. Exkurze do dehtochemického podniku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.