617-0404/01 – Organická a makromolekulární chemie (OMCH)

Garantující katedraKatedra chemieKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL37 doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
PAV33 Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí potřebných k porozumění organické chemii, včetně organických makromolekulárních látek. Nabytí praktických zkušeností s prováděním základních operací při přípravě, čištění a identifikaci organických sloučenin v laboratoři.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Po zopakování základů obecné chemie nezbytně potřebných pro pochopení organické chemie je pozornost věnována struktuře organických sloučenin, základním typům reakcí v organické chemii a vztahům mezi strukturou a rektivitou. Poté jsou probírány jednotlivé typy sloučenin s jejich vlastnosmi, výskytem a metodami získávání, hlavně však je pozornost věnována jejich reaktivitě v závislosti na jejich struktuře a základním reakčním mechanismům.

Povinná literatura:

[1] J. McMurry, Organická chemie, VUTIUM, Brno 2007 [2] O. Červinka, V. Dědek,M.Ferles, M.: Organická chemie, 4. vydání, Informatorium, Praha 1991. [3] J. Mleziva, J. Šňupárek.: Polymery, Sobotáles Praha 2002

Doporučená literatura:

[1] 1] Solomons, T. W. G., Fryhle, C. B.: Organic Chemistry (John Wiley & Sons, New York, Chichester, Weinheim 2000) [2] V. Macháček, J. Panchartek, M. Večeřa: Organická chemie 1. část, 3. vydání, Univerzita Pardubice, 2001. [3] Macháček, V., Panchartek, J., Večeřa, M.: Organická chemie 1. část, 3. vydání, Univerzita Pardubice, 2001. [4] Macháček V., Panchartek J., Pytela O.: Organická chemie, 2. část, 2. vydání, Univerzita Pardubice, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru budou prověřeny znalosti studentů dvěma testy. Testy v trvání 45 min. budou organizovány v rámci laboratorních cvičení a jejich výsledky budou započteny do konečné klasifikace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Teoretické základy organické chemie, vazebné vlastnosti uhlíku, strukturní teorie, teorie chemické vazby, Typy vazeb – vazba nepolární, polární, iontová; induktivní a mezomerní efekty; , vzorce, modely a 3D prezentace. Nomenklatura organické chemie. 2. Struktura organických sloučenin, tvar molekul, typy izomerií, konformerie, absolutní a relativní konfigurace.Interakce mezi molekulami a fyzikálně chemické vlastnosti organických látek. 3.Chemické reakce. Termodynamika, kinetika a mechanismy organických reakcí. Štěpení vazby, typy činidel. Bröndstedova a Lewisova teorie kyselin a zásad, vztah mezi strukturou a aciditou resp. bazicitou látek.Oxidace a redukce v organické chemii. 4.Alkany a cykloalkany, jejich fyzikální a fyziologické vlastnosti, metody získávání, konformace a izomerie, chemické vlastnosti a reaktivita, substituce radikálová (SR), krakování. Alkeny a polyeny, fyz. a fyziolog. vlasnosti, metody získávání, izomerie, chemické vlastnosti – reakce, adice elektrofilní a radikálová (AE, AR), hydrogenace, polymerace, allylová substituce. Alkyny, fyz. a fyziolog. vl., metody získávání, reaktivita. 5. Areny. Aromatický stav. Aromatické uhlovodíky, fyz. a fyziolog. vl., metody získávání, reaktivita, elektrofilní aromatická substituce (SEAr), nukleofilní aromatická substituce (SNAr). Polyaromáty a jejich toxicita. 6. Halogenderiváty alifatických a aromatických uhovodíků, fyz. a fyziolog. vl., metody získávání, chemické vlastnosti a reaktivita, nukleofilní substituce (SN1, SN2), eliminační reakce (E1, E2). Organokovové sloučeniny, přípravy a použití. 7. Alkoholy a fenoly, ethery a jejich sirná analoga ( fyz. a fyziolog. vl., metody získávání, chemické vlastnosti a reaktivita). 8. Dusíkaté deriváty - aminy, azosloučeniny, diazosloučeniny, nitrosloučeniny, nitrososloučeniny a oximy, fyz. a fyziolog. vl., metody získávání, chemické vlastnosti a reaktivita, a jejich reakce. 9. Karbonylové sloučeniny – aldehydy a ketony, fyz. a fyziolog. vl., metody získávání, chemické vlastnosti a reaktivita, nukleofilní adice na polarizovanou násobnou vazbu, reakce enolátových iontů. Dikarbonylové a nenasycené karbonylové sloučeniny. 10. Karboxylové kyseliny a jejich funkční a substituční deriváty, fyz. a fyziolog. vl., metody získávání, chemické vlastnosti a reaktivita. 11. Základní heterocyklické sloučeniny a jejich vlastnosti. Pěti- a šestičlenné heterocykly odvozené od kyslíku, dusíku a síry. Názvosloví. Reaktivita, vlastnosti, získávání a význam. 12. Základy chemie makromolekulárních látek, typy polymerů a struktura, použití jednotlivých typů polymerů a metody jejich výroby. 13. Metody studia organických látek. Zdroje průmyslové organické chemie. Petrochemie a dehtochemie. Současnost a perspektivy. Význam organické chemie pro společnost. Laboratorní cvičení: 1. Bezpečnost práce v laboratoři. Základní laboratorní techniky. 2. Metody identifikace organických látek (teploty zvratu, index lomu, TLC, IČ spektroskopie) 3.-12. Významné reakce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 16 3
                Písemka Písemka 30  16 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 35 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  20 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3909) Procesní inženýrství (3909R009) Procesní technologie recyklace odpadu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3909) Procesní inženýrství (3909R009) Procesní technologie recyklace odpadu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3909) Procesní inženýrství (3909R009) Procesní technologie recyklace odpadu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3909) Procesní inženýrství (3909R009) Procesní technologie recyklace odpadu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - P - cs 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2009/2010 zimní