617-0409/02 – Plynná paliva (PP)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU37 Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit posluchače s výskytem, těžbou a zpracováním plynných paliv. Uvedení nejmodernějších poznatků ve využívání plynných paliv. Význam plynných paliv ve světové energetice a ochraně životního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Problematika plynných paliv a technických plynů, jejich získávání, úprava, distribuce a skladování. Ekologické a ekonomické aspekty zpracování plynu.

Povinná literatura:

[1] Riedl, R. – Plynárenská příručka, SNTL Praha 1983 [2] Buchtele, J. – Roubíček, V.: Technologie plynných paliv, ES VŠB-TU Ostrava 2001

Doporučená literatura:

[1] F. Perna,F., Riedl,R.: Plynárenství I – III, SNTL Praha [2] Beneš,M. a kol.l: Plynárenství, 1847-1997 Praha : ATYPO, 1997 - 127 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývoj využívání plynných paliv ve světě a u nás. Užití plynných paliv v energetice a v chemickém průmyslu. Základní parametry plynných paliv, jejich význam a stanovení. 2. Koksárenský plyn, metody odsiřování, vysokopecní plyn. 3. Zplyňování – obecné principy, základní typy reaktorů, zplyňování uhlí, zplyňování biomasy. Lurgi, Koppers-Totzek a Winklerův generátor 4. Teorie zplyňování, vlivy parametrů na kvalitu produktů zplyňování, zplyňování uhlí, zplyňování biomasy, způsoby redukce nežádoucích složek výstupního plynu (dehet, prachové částice, sirné sloučeniny a sloučeniny dusíku). 5. Vodík, způsoby výroby, využití, perspektivy. 6. Bioplyn, bioplynové stanice, skládkové plyny. 7. Zemní plyn, světové zásoby a těžba zemního plynu, obchodování se zemním plynem. 8. Plynárenská soustava ČR (Evropy) dostupné zdroje zemního plynu a jejich kvalitativní ukazatele. 9. Těžba zemního plynu, technické prostředky těžby ZP, úprava vlastností zemního plynu. 10. Doprava zemního plynu, kompresorové stanice, předávací stanice, měření průtoků ZP pro obchodní účely. 11. Skladování zemního plynu, plynojemy, podzemní zásobníky plynu. 12. Propan – butan, výroba, vlastnosti, skladování, přeprava, využití. 13. Podzemní zplyňování uhlí. 14. Srovnání vlastností plynných paliv, možnosti jejich použití a záměny. Ekologické aspekty, sequestrace oxidu uhličitého. Cvičení: 1. Fyzikální vlastnosti plynů, názvosloví v plynárenské praxi. 2. Spalovací vlastnosti plynných paliv, spalné teplo, výhřevnost. 3. Spalovací stechiometrie plynných paliv. 4. Spalovací teploty plynných paliv, vznícení a zápalnost plynných paliv. 5. Záměnnost plynných paliv, kritéria záměnnosti, Wobbeho číslo, diagram záměnnosti. 6. Exkurze Severomoravská plynárenská a.s. 7. Laboratorní tachniky při práci s plynnými látkami, vzorkování plynů a spalin. 8. Stanovení měrné hmotnosti plynu. 9. Měření základních veličin při práci s plynnými látkami - průtok, tlak. 10. Meze výbušnosti plynů a par. 11. Chromatografická analýza spalin. 12. Stanovení složek příměsí plynné palivové směsi (sulfan, amoniak...) 13. Stanvení složek propan-butanové směsi destilací. 14. Exkurze - podzemní zásobník plynu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70 (70) 35 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.