617-0410/01 – Procesy a zařízení v technologii paliv (PZTP)

Garantující katedraKatedra chemieKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK76 Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D.
WIH15 prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student zná hlavní typy paliv, principy procesů a aparát§ pro jejich zušlechťování. Zná chemickou a fyzikálně chemickou povahu procesu hoření a přenosové jevy, projevující se při spalování. Zvládá odpovídající bilance hmoty a energie a umí vyhledávat data v databázích. Seznámí se s vlivem spalování na životní prostředí a s minimalizací jeho negativních dopadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na procesy a zařízení pro zpracování a spalování paliv z pohledu chemie, fyzikální chemie a fyziky příslušných přenosových jevů. Jsou procvičovány bilance spalování a zušlechťování paliv. Jsou probrána typická zařízení pro zpracování paliv, zejména pro separační procesy a reakce.

Povinná literatura:

WICHTERLE K. Procesy a zařízení v technologii paliv. http://homen.vsb.cz/~wih15/Paliva/

Doporučená literatura:

ATKINS P. W. Fyzikálna chémia. 6. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Struktura průmyslu paliv Doprava a skladování plynů Doprava a skladování kapalin Manipulace s kusovým a práškovým materiálem Ohřev, chlazení Hoření, pece Rovnováha kapalina-pára Destilace a rektifikace Absorpce, adsorpce Rozpouštění a krystalizace Kapalinová extrakce Rovnováha a kinetika chemických reakcí Katalytické reaktory Měření a regulace v procesech s kapalinami a parami Bezpečnost procesů s kapalinami a parami

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 16
                Písemka Písemka 30  16
        Zkouška Zkouška 70 (70) 35
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku