617-0411/02 – Struktura pevné fáze (SPF)

Garantující katedraKatedra chemieKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TAR01 prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Osvojit si základní pojmy: strukturní a texturní vlastnosti pevných látek. Aplikovat získané znalosti na vyhodnocování a kvantifikace pevných látek. Uvědomit si a hledat vzájemné souvislosti mezi strukturními a texturními charakteristikami a některými fyzikálními vlastnostmi pevných látek.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti se seznámí se základními experimentálními technikami pro studium strukturních a texturních parametrů pevných látek (IČ, NMR, hmotová spektroskopie). Pozornost je věnována metodám zjištění texturních ukazatelů pevných látek -adsorpční metody, rtuťová porometrie.

Povinná literatura:

1) Silverstein,R.M., Bassler,G.C., Morril,T.C.: Spectrometric Identification of Organic Compounds. 5th edition, J.Wiley & Sons, New York 1991 2) George,W.O., McIntyre,P.S.: Infrared Spectroscopy - Analytical Chemistry by Open Learning, John Wiley & Sons, New York, 1990 3) Kalous,V.: Jak moderní chemie zkoumá strukturu molekul, SNTL, Praha, 1987 4) J.Zýka a kol.: Nové směry v analytické chemii, Sv 4, SNTL Praha, 1988 5) Ponec,V., Knor,Z., Černý,S.: Adsorpce na tuhých látkách, Praha SNTL, 1968 6) Gregg,S.J., Sing,K.S.W.: Adsorption, Surface Area and Porosity (2nd edition), Academic Pess, London, 1982 7) Taraba,B.: Chemická struktura pevné fáze, Učební texty OU, PřF, Ostravská univerzita 1995. 8) R.Ch.Bansal, J.B.Donnet, F.Stoeckli: Active Carbon, Marcel Dekker Inc., New York, 1988. 9) M.A.Wright, K.R.Palmer: Research into Structural Carbons, SIU, Carbondale, 1994

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z anorganické, organické a fyzikální chemie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Texturní vlastnosti pevných látek. Základní texturní parametry, hustota pevných látek, pórovitost 2) Teorie adsorpce na pevných látkách, adsorpční isotermy, Brunnauerova klasifikace 3) Experimentální postupy stanovení texturních parametrů 4) Typy adsorpčních isoterem, teorie monomolekulární adsorpce Langmuirova isoterma 5) Teorie vícevrstevné adsorpce (BET) 6) Adsorpce v mikropórech, Polányiho potenciál, Dubinin-Raduškevičova isoterma, přepočty 7) Adsorpce v mezopórech, kapilární kondensace, Kelvinova rovnice 8) Adsorpce v průtočném uspořádání 9) Adsorpce ze směsi plynů, sorpce z kapalného prostředí 10) Hodnocení textury látek z pohledu fraktální geometrie 11) Průtok plynů a kapalin pórézním prostředím, viskosní tok, Knudsenova difuse, specifická permeabilita 12) Experimentální metody, aparatury, vyhodnocování, reprodukovatelnost

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 16
                Písemka Písemka 30  16
        Zkouška Zkouška 70 (70) 35 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - P - cs 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní