617-0419/01 – Úprava uhlí (ÚU)

Garantující katedraKatedra chemieKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU37 Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem úpravy uhlí je snížení nespalitelných látek na přípustnou mez a zajištění racionálního výtěžku užitkové složky. Student bude umět formulovat : - základní principy úpravy uhlí, - perspektivy řízení technologie přípravy uhlí, - ekologické a ekonomické aspekty úpravy uhlí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Vlastnosti uhlí. Současné způsoby úpravy uhlí představují rozdružování v sázečkách, rmutové rozdružování, rozdružování v hydrocyklonech a flotace. Příprava uhelných vsázek. Mletí a drcení uhlí, technologie a technické zařízení. Míchání a dávkování uhelné směsi. Řízení technologie přípravy uhlí, matematické modely řízení. Tepelná úprava uhlí karbonizací. Požadavky na vlastnosti koksu pro vysokopecní pochod. Ekologické a ekonomické aspekty úpravy uhlí.

Povinná literatura:

[1] Úprava uhelné vsázky I, II, skriptum VŠB-TU [2] BROŽ,L. a kol. Hutnictví železa. SNTL Praha, 1988. [3] ROUBÍČEK,V. - BUCHTELE, J. Uhlí - zdroje - procesy - užití. MONTANEX, 2002, 173 s. [4] BILÍK,J. Aktuální problémy užití uhlí v metalurgii železa. VŠB-TU Ostrava, 2002, 67 s.

Doporučená literatura:

[1] BILÍK,J. Aktuální problémy užití uhlí v metalurgii železa. VŠB-TU Ostrava, 2002, 67 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Uhlí, vznik, zdroje, perspektivy. 2. Užití uhlí v metalurgii, srovnání s alternativními palivy a redukovadly. 3. Požadavky na specifické vlastnosti uhlí pro použití v metalurgii, zejména v metalurgické prvovýrobě. Fyzikální, fyzikálně chemické a chemické vlastnosti uhlí. 4. Teoretické základy fyzikálních metod úpravy uhlí. 5. Separační procesy, úprava uhlí gravitací, flotací, odvodňování, vodní hospodářství (rozdružování v sazečkách, rmutové rozdružování, rozdružování v hydrocyklonech a flotací). 6. Mletí a drcení, technologie a zařízení. Zvláštní způsoby přípravy uhelné vsázky pro koksování. 7. Příprava uhelných vsázek, technologie a technologické zařízení. Míchání a dávkování uhelné směsi. 8. Současné teorie tvorby uhelné vsázky z pohledu dosažení optimálních vlastností koksu. 9. Modely pro určení skladby uhelné směsi pro koksování na základě neuronových sítí pro dosažení vlastností metalurgického koksu. Srovnání s klasickými statistickými metodami a postupy. 10 Sušení a přehřívání uhlí. Nízkoteplotní způsoby zušlechťování uhlí. 11.Použití hnědých uhlí v metalurgii. Dosavadní zkušenosti a perspektivy nových technologií v souvislosti s očekávanými změnami ve způsobu a rozsahu výroby surového železa. 12.Užití práškového uhlí v metalurgii jako náhradního paliva, redukovadla, nauhličovadla. 13.Ekologické aspekty užití uhlí v metalurgii. Clean coal technologie. 14.Ekonomika užití uhlí v metalurgii z pohledu očekávaného vývoje cen a dostupnosti paliv a redukovadel ve světě i v rámci ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku