617-0419/02 – Úprava uhlí (ÚU)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU37 Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem úpravy uhlí je snížení nespalitelných látek na přípustnou mez a zajištění racionálního výtěžku užitkové složky. Student bude umět formulovat : - základní principy úpravy uhlí, - perspektivy řízení technologie přípravy uhlí, - ekologické a ekonomické aspekty úpravy uhlí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Vlastnosti uhlí. Současné způsoby úpravy uhlí představují rozdružování v sázečkách, rmutové rozdružování, rozdružování v hydrocyklonech a flotace. Příprava uhelných vsázek. Mletí a drcení uhlí, technologie a technické zařízení. Míchání a dávkování uhelné směsi. Řízení technologie přípravy uhlí, matematické modely řízení. Tepelná úprava uhlí karbonizací. Požadavky na vlastnosti koksu pro vysokopecní pochod. Ekologické a ekonomické aspekty úpravy uhlí.

Povinná literatura:

[1] Úprava uhelné vsázky I, II, skriptum VŠB-TU [2] BROŽ,L. a kol. Hutnictví železa. SNTL Praha, 1988. [3] ROUBÍČEK,V. - BUCHTELE, J. Uhlí - zdroje - procesy - užití. MONTANEX, 2002, 173 s. [4] BILÍK,J. Aktuální problémy užití uhlí v metalurgii železa. VŠB-TU Ostrava, 2002, 67 s.

Doporučená literatura:

[1] BILÍK,J. Aktuální problémy užití uhlí v metalurgii železa. VŠB-TU Ostrava, 2002, 67 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Uhlí, vznik, zdroje, perspektivy. 2. Užití uhlí v metalurgii, srovnání s alternativními palivy a redukovadly. 3. Požadavky na specifické vlastnosti uhlí pro použití v metalurgii, zejména v metalurgické prvovýrobě. Fyzikální, fyzikálně chemické a chemické vlastnosti uhlí. 4. Teoretické základy fyzikálních metod úpravy uhlí. 5. Separační procesy, úprava uhlí gravitací, flotací, odvodňování, vodní hospodářství (rozdružování v sazečkách, rmutové rozdružování, rozdružování v hydrocyklonech a flotací). 6. Mletí a drcení, technologie a zařízení. Zvláštní způsoby přípravy uhelné vsázky pro koksování. 7. Příprava uhelných vsázek, technologie a technologické zařízení. Míchání a dávkování uhelné směsi. 8. Současné teorie tvorby uhelné vsázky z pohledu dosažení optimálních vlastností koksu. 9. Modely pro určení skladby uhelné směsi pro koksování na základě neuronových sítí pro dosažení vlastností metalurgického koksu. Srovnání s klasickými statistickými metodami a postupy. 10 Sušení a přehřívání uhlí. Nízkoteplotní způsoby zušlechťování uhlí. 11.Použití hnědých uhlí v metalurgii. Dosavadní zkušenosti a perspektivy nových technologií v souvislosti s očekávanými změnami ve způsobu a rozsahu výroby surového železa. 12.Užití práškového uhlí v metalurgii jako náhradního paliva, redukovadla, nauhličovadla. 13.Ekologické aspekty užití uhlí v metalurgii. Clean coal technologie. 14.Ekonomika užití uhlí v metalurgii z pohledu očekávaného vývoje cen a dostupnosti paliv a redukovadel ve světě i v rámci ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.