617-0427/01 – Chemické technologie (CHT)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL37 doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
VEC05 prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
WIH15 prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent bude schopen porozumět velkovýrobám různých chemických látek, chemickým a fyzikálně-chemickým principům procesů a hlavním problémům souvisejících s konstrukcí chemických zařízení. Absolvent si osvojí chemické výpočty, materiálové a energetické bilance procesu v reálných podmínkách.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Chemické principy průmyslových chemických výroby. Základní procesy a zařízení. Výroba anorganických chemických látek, hnojiv, kovů, elektrochemické procesy, zpracování pohonných hmot, petrochemie, polymery, biotechnologie. Suroviny, ekonomika a životního prostředí v chemickém průmyslu.

Povinná literatura:

WICHTERLE K. Chemická technologie. [http://homen.vsb.cz/~wih15/Technologie/ChemTech_ESF

Doporučená literatura:

[1] Perrin R.: Chimie industrielle (I, II ), Masson Paris 1993 [2] Trojan M. a kol.: Obecná technologie, VŠCHT Pardubice 1991 [3] Neiser J. a kol.: Obecná chemická technologie, SPN 1988 [4] Büchner,W., Schliebs,R., Winter,G., Büchel,K.H., Průmyslová anorganická chemie. 1991, SNTL Praha [5] Vaněček,V, Markalous,F., Němeček,J., Hegner,P. Technologie. 1983, SNTL Praha

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-0402 CH-I. Chemie I. Povinná
617-0403 CH-II. Chemie II. Povinná
619-0401 TTP Teorie technologických procesů Povinná
619-0402 FCH Fyzikální chemie Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Potřeba chemických látek Surovinová základna chemických výrob Vývoj chemického průmyslu Procesy a zařízení Vzduch Kyslík a dusík Vodík Vázaný dusík Amoniak Kyselina dusičná Síra Kyselina sírová Sulfan Odsiřování Fosfor Kyselina fosforečná Minerální hnojiva Elektrotermické výroby Soda Chlor, sodík a hydroxid sodný, elektrolýza Železo a ocel Voda Silikátový průmysl Maltoviny Organická technologie Uhlí, ropa, plyn, recentní uhlík Uhlík, uhlíkatá paliva Petrochemické výroby C1-C4 chemie, BTX Polymery Biotechnologie Celulóza a papír Výbušniny Kvalifikované organické výroby

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 16
                Písemka Písemka 30  16
        Zkouška Zkouška 70 (70) 35 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní