617-0497/01 – Oborový seminář (OS)

Garantující katedraKatedra chemieKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
PAV33 Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení studentů s významnými aspekty výzkumné práce v chemii, chemickou literaturou a ochranou duševního vlastnictví. Naučit studenty rešeršní práci a jak psát graduační práci.

Vyučovací metody

Semináře
Projekt

Anotace

Seminář k problematice teoretické části bakalářské práce. Úvod do chemické literatury, rešeršní činnost, citace pramenů a problematika ochrany duševního vlastnictví.

Povinná literatura:

1) Vymětal J. a kol. Odborná literatura a informace v chemii. Orac Praha 2001 2) Šilhánek J.: Chemická informatika. VŠCHT Praha 2002. Dostupné z WWW: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-80-7080-465-3/anotace/ 3) Norma ČSN ISO 690. Vydáno 1987 4) Norma ČSN ISO 690-2. Vydáno 1997 5) BRATKOVÁ, E. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací.: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, Praha 2008. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>. 6) Kahovec J., Liška F., Paleta O.: Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC. Doporučení 1993. Academia Praha 2000 7) Klikorka J., Hanzlík J.: Názvosloví anorganické chemie, pravidla k roku 1979. Academia Praha 1980 Literatura, týkající se zadání bakalářské práce.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teoretická část: 1. Odborná literatura v chemii. Úvod do problematiky sběru dat, a psaní odborných sdělení v chemii. Primární, sekundární a terciární literatura.Využití informačních metod k řešení chemických problémů. 2. Chemical Abstracts. Struktura. Tištěná a počítačová verse. 3. Beilstein´s Handbook of Organic Chemistry. Gmelin Handbuch der anorganischen Chemie. Významné chemické encyklopedie. 4. Ochrana duševního vlastnictví. Citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2. Patentová literatura. 5. Výpočetní technika a informatika. Elektronické databáze. Rešerše s použitím Sci Finderu.Chemie po internetu. 6. Struktura a náležitosti bakalářské, resp. diplomové práce. Praktická část: Zpracování rešerše k problematice teoretické a experimentální části bakalářské práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.