617-0501/01 – Chemie I. - Obecná a anorganická chemie (CH-I.OACH)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Langová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Langová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN37 doc. Ing. Šárka Langová, CSc.
VAL15 Ing. Silvie Vallová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Osvojit si základní pojmy z oblasti struktury atomů, chemických vazeb, reakční kinetiky a termodynamiky. Hledat souvislosti mezi vlastnostmi prvků a periodicitou výstavby elektronového obalu. Aplikovat osvojené poznatky obecné chemie na periodický systém prvků. Využít termodynamické vyjádření stability oxidačních stavů k posuzování průběhu oxidačně redukčních reakcí. Naučit se využívat reakční schémata jednotlivých skupin pro posouzení možnosti přípravy daného prvku a jeho sloučenin.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Úvod do obecné chemie. Struktura elektronového obalu a chemická vazba. Úvod do chemické kinetiky a rovnováhy. Energetické změny při chemických reakcích. Acidobazické a oxidačně redukční reakce. Základy elektrochemie. Úvod do anorganické chemie. Periodicita vlastností prvků.Skupinové vlastnosti prvků s,p,d,f. Vazebné možnosti, výskyt, výroba, využití a významné sloučeniny kovových a nekovových prvků. Laboratorní cvičení

Povinná literatura:

Leško J., Tržil J., Ullrych J.: Obecná chemie , ES VŠB TU Ostrava 2011. Leško J.,Tržil J., Štarha R.: Anorganická chemie ES, VŠB TU Ostrava 2011.

Doporučená literatura:

Po dohodě s přednášejícím.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné doplňkové požadavky.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
9360-0106 ZV Základní výpočty v chemii Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do obecné chemie Stavba atomů elektronový obal Chemická vazba a struktura molekul Soustavy látek Chemické reakce- Energetické změny Úvod do chemické kinetiky a rovnováhy Acidobazické reakce v roztocích elektrolytů Oxidačně redukční reakce Úvod do systematické anorganické chemie prvků Základní prvky (vodík, kyslík) a jejich sloučeniny Nekovové p - prvky, vazebné možnosti,výskyt,výroba,sloučeniny Kovové p - prvky, vazebné možnosti,výskyt,výroba,sloučeniny Kovové s - prvky Kovové d - prvky a f - prvky Laboratorní cvičení Bezpečnost práce v chemické laboratoři, laboratorní sklo a jiné pomůcky Dělení heterogenní směsi Příprava Mohrovy soli Příprava nerozpustných uhličitanů srážením Příprava chromové žluti PbCrO4 srážením Příprava chloridu sodného neutralizací Acidobazický charakter roztoků Stanovení CaCO3 ve vápenci Stanovení molární hmotnosti kovu Oxidačně – redukční reakce a srážecí reakce Příprava kyseliny fumarové Příprava nitrocelulózy Příprava jodoformu z acetonu Extrakce kyseliny benzoové Příprava kyseliny acetylsalicylové Příprava ethylformiátu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  18
        Zkouška Zkouška 70  23 3
Rozsah povinné účasti: x

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní