617-0805/01 – Laboratories (LP)

Gurantor departmentDepartment of ChemistryCredits3
Subject guarantorIng. Petr Pavlát, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Pavlát, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAV76 Ing. Petr Pavlát, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Acquirement of facilities in general laboratory processes.

Teaching methods

Experimental work in labs

Summary

Heathing and cooling, crystalization, determination of refractive index and melting point, drying of gases and liquids, distlillation, steam distillation, rectification, extraction, vacuum rotary evaporator, working with pressure gasses.

Compulsory literature:

[1] Večeřa, Panchartek: Laboratorní příručka organické chemie, SNTL/ALFA, Praha 1987 [2] Kolektiv autorů: Organická synthesa – Organikum, ACADEMIA, Praha 1971 [3] Herout, Keil, Protiva, Hudlický, Ernest, Gut: Laboratorní technika organické chemie, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1954 [4] Návody k předmětu Laboratorní praktikum

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod, organizace, bezpečnost práce v laboratoři. Měření fyzikálních veličin. 2. Chemické sklo a práce s ním. Základní aparatury. Zahřívání a chlazení. 3. Míchání a třepání. Dávkování a zavádění plynů, ocelové tlakové láhve. 4. Práce s podtlakem, zdroje vakua, regulace a měření vakua. 5. Sušení. Sušení kapalin, plynů a tuhých látek. 6. Vysolování a srážení. Izolační techniky. Filtrace, dekantace, odstřeďování. Dělení látek membránou. 7. Krystalizace. Volba rozpouštědla, příprava roztoků, vyloučení krystalů, obtížně krystalující látky. 8. Extrakce a roztřepávání. Extrakce tuhých látek a kapalin. Sublimace. 9. Destilace prostá za normálního a sníženého tlaku a za vakua. 10. Rotační vakuová odparka. Destilace s vodní parou. 11. Rektifikace a její provedení. 12. Základní rozpouštědla a činidla, jejich příprava a čištění.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Laboratory work Laboratory work 20  0 3
        Project Project 20  0 3
        Written exam Written test 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.