617-0806/01 – Ekologie energetických a chemických procesů (EECHP)

Garantující katedraKatedra chemieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Langová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Juraj Leško, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN37 doc. Ing. Šárka Langová, CSc.
LES20 prof. Ing. Juraj Leško, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Osvojit si pojmy z oblasti chemie životního prostředí. Seznámit se s chováním chemických látek ve složkách životního prostředí ( voda-půda-atmosféra), s globálními biogeochemickými cykly a antropogenními vlivy chemických a energetických procesů. Probrat principy základních technologií čištění odpadních plynů a vod. To master the terms from the area of the environmental chemistry. To make the acquaintance of the fate of the chemical substances in the environmental constituents (water, soil, atmosphere), with the global biogeochemical cycles, and the anthropogenic impact of the energetic and chemical processes. To go through the principles of the fundamental technologies of the waste-gas and waste-water treatment.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět shrnuje poznatky chemie životního prostředí a chemické technologie, dotýkající se vlivů na hydrosféru a atmosféru. Na typických příkladech ukazuje metody ochrany životního prostředí, zásahy do technologií energetických a chemických procesů vedoucích k omezování emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku a těkavých organických látek. Dále se pozornost věnuje chemickému, fyzikálnímu a biologickému čištění odpadních vod. Hodiny cvičení budou přitom využity k exkursím do čistírny odpadních vod a typických energetických a chemických provozů v regionu. The subject recapitulates the pieces of knowledge of the environmental chemistry and chemical technology regarding the impact to the hydrosphere and atmosphere. It presents the methods of the environment protection and the interference with the technologies of the energetic and chemical processes giving rise to the reduction of the emissions of the sulphur dioxide, oxides of nitrogen, and the volatile organic substances. The attention is given to the chemical, physical, and biological waste-water purification. The tutorial will be used for the excursion to the sewage works and to the typical energetic and chemical plants in the region.

Povinná literatura:

1. Sákra T., Kacetl, T., Procesy a aparáty tvorby a ochrany prostředí, Univerzita Pardubice 1994. 2. Teh Fu Yen, Environmental chemistry: Chemical principles for environmental processes, Volume 4B, Prentice Hall PTR 1999.

Doporučená literatura:

Po dohodě s přednášejícím.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné doplňkové požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Antropogenní vlivy na životní prostředí. 2. Emise, imise, transmise. Typy emisí, registrace, geografické informační systémy. 3. Paliva, spalování odpadů. Spalovací procesy. Vliv tepelných procesů na životní prostředí. 4. Zdroje, spotřeby a hospodaření energií. Fosilní a nefosilní paliva. 5. Oxid uhličitý, skleníkový efekt, ozonová vrstva. 6. Oxidy síry, oxidy dusíku, kyselé deště. Půda a hnojiva. 7. Persistentní organické polutanty. Halogenované organické látky. 8. Hospodaření s vodou. Chemické a biologické zdroje znečištění. 9. Recyklační technologie olejů, plastů a pryže 10. Recyklační technologie kovových látek. Těžké kovy. Radioaktivní látky. 11. Zábrana průmyslovým škodám.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Písemka Písemka 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku