617-0809/01 – Technologie paliv (TP)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
PAV33 Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit posluchače s nejmodernějšími postupy ve zpracování pevných, kapalných a plynných paliv. Využívání paliv jako chemické a energetické suroviny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Teoretické základy technologie paliv. Současné technologické postupy a jejich inovace, při využívání hlavních druhů paliv v energetice, chemickém průmyslu, metalurgii a dalších průmyslových odvětví. Nové technologie zpracování a využití paliv. Otázky ochrany životního prostředí.

Povinná literatura:

1) Blažek,J., Rábl, V.: Základy zpracování a využití ropy. Skripta VŠCHT Praha 2006 (dostupné na internetu: http://vydavatelstvi.vscht.cz) 2) Roubíček,V. Buchtele J., Uhlí – zdroje-procesy-užití, Montanex 2002 3) Malinsky J.:Úvod do plynárenství (skripta nástavbového studia Plynárenství), VŠCHT Praha 1993

Doporučená literatura:

1) Speight, J.G.: Chemistry and Technology of Petroleum. CRC/Taylor&Francis 2007 2) Krevelen, D.W. van. Coal : typology, physics, chemistry, constitution. 3.vydání. Elsevier 1993 3) Berkowitz,N.: An introduction to coal technology. Academic Press 1994 4) Kol.autorů: Koksownictwo. Wydawnictwo Slask 1986 5) Beneš M.: Vlastnosti topných plynů (učební text 2. vydání), VŠCHT Praha 1997

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Rozdělení paliv. Vývoj a perspektivy palivářství. 2. Geneze kaustobiolitů. Historie využívání kaustobiolitů. Současnost a perspektivy. Světové zásoby. 3. Technologie zpracování uhlí. Karbonizace. Chemismus karbonizace, kinetika a dynamika koksovacího procesu. Souvislost karbonizačních podmínek a vlastností produktů. 4. Zplyňování uhlí. Syntézní plyn. Reaktory pro zplyňování. Palivářské a nepalivářské využití syntézního plynu. 5. Zkapalňování uhlí. Teorie rozpouštění uhelném substance. Extrakce a extrakční degradace. Přímé a nepřímé zkapalňování. Současnost a perspektivy. 6. Uhlí pro energetické použití. Ko-procesing. ko-pyrolýza uhlí/odpadní plasty, perspektivy průmyslového využití postupů ko-procesingu uhlí s organickými odpady. 7. Ropa . Těžba, základní zpracování, doprava a skladování. Složení ropy a klasifikace rop. Ropa a životní prostředí. Biologické odbourávání rop a ropných derivátů. 8. Způsoby zpracování ropy. Petrochemie. Štěpné procesy. Rafinace ropných frakcí. 9. Rafinerské výrobky .Výroba pohonných hmot a mazadel. Spalování paliv ve vznětových a zážehových motorech. Topné oleje. Asfalt. 10. Alternativní paliva. Bitumenní písky a extratěžké ropy, kerogenní horniny. 11. Plynná paliva. Zemní plyn, CBM, vodík. Plynná paliva v dopravě. 12. Obnovitelné zdroje paliv. Biopaliva. 13. Palivové články. Princip funkce. Součastnost a perspektivy využití. 14. Ekologické aspekty palivářství. Problematika sequestrace oxidu uhličitého. Clean Coal Technology

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 30  16
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku