617-0811/01 – Technologie polymerních materiálů (TPM)

Garantující katedraKatedra chemieKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL37 doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se základy makromolekulární chemie a moderními trendy ve výrobě polymerů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Úvod do oboru makromolekulární chemie. Struktura a názvosloví polymerů. Vztahy mezi strukturou polymerů a jejich vlastnostmi. Podmínky vzniku makromolekul. Reologie a zpracování polymerů. Nejdůležitější průmyslové polymery z hlediska jejich výroby, vlastností a aplikačních oblastí. Degradace a stabilizace polymerů. Přírodní makromolekulární látky. Anorganické polymery. Kompozitní materiály s polymerní matricí.

Povinná literatura:

1. Ducháček V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 2. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2006 (dostupné též na http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/)

Doporučená literatura:

1. Mleziva, J., Šňupárek.,J.: Polymery : výroba, struktura, vlastnosti a použití - 2. přeprac. vyd.. - Praha : Sobotáles, 2000 - 537 s. 2. Prokopová Irena: Makromolekulární chemie. 2nd ed. Praha : VŠCHT Praha, 2007. ISBN 978-80-7080-662-3 (dostupné na http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do oboru makromolekulární chemie ( historie, význam, surovinová základna) Názvosloví polymerů. 2.Struktura polymerů (makromolekulární řetězce, homo- a kopolymery, stereoizomerie, konfigurace, metody studia) 3.Struktura a základní vlastnosti (molekulová hmotnost, polydisperzita, mezimolekulární interakce, mechanické vlastnosti,fázové chování, lineární, rozvětvené a zesíťované polymery, rozpouštění, bobtnání a reologické chování roztoků polymerů, elektrické a optické vlastnosti) 4.Syntéza polymerů (polymerace, polykondenzace, polyadice, kopolymerace) 5.Způsoby výroby (roztokové, suspenzí a emulzní polymerace) 6.-7.Syntetické polymery (výroba, vlastnosti, použití). Základní termoplasty, reaktoplasty a syntetické kaučuky) 8.Přírodní (kaučuk, polysacharidy, bílkoviny) a anorganické polymery 9.Přísady do polymerů (plniva,plasifikátory, změkčovadla, stabilizátory, nadouvadla, síťovací prostředky, retardéry hoření) 10.Základy zpracování polymerů (plastikace, tváření, tvarování, zvlákňování, lehčené hmoty, odlévání) 11.Odolnost, koroze a degradace polymerů (odolnost vůči přírodnímu prostředí, mechanická odolnost, odolnost vůči chemickým vlivům). 12.Ekologické a ekonomické aspekty výroby a využití polymerů. Odstraňování a zhodnocování polymerních odpadů. Biodegradabilní polymery. 13.Moderní trendy v makromolekulární chemii a výrobě polymerů výrobě polymerů. 14.INOVACE a rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 16
                Projekt Projekt 20  10
                Písemka Písemka 10  6
        Zkouška Zkouška 70 (70) 35
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku