617-0822/01 – Makromolekulární chemie (MCH)

Garantující katedraKatedra chemieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAH10 Ing. Eva Jahelková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Důraz je kladen na osvětlení vztahu mezi strukturou, základní reaktivitou organických látek a aplikaci poznatků z organické chemie v oblasti výroby, vlastností a využití polymerních materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

V rámci předmětu Makromolekulární chemie je v sedmi přednáškách probírána struktura a reaktivita uhlovodíků a jejich funkčních derivátů (halogenderivátů, dusíkatých derivátů, sirných derivátů a kyslíkatých derivátů). V dalších sedmi přednáškách jsou probírány vlastnosti polymerních materiálů (přírodních a syntetických), výroba syntetických polymerů, jejich charakterizace, vlastnosti a využití v průmyslu.

Povinná literatura:

1)McMurry J.: Organická chemie. VUT Brno 2007, ISBN 978-80-214-3291-8, VUTIUM VŠCHT Praha 2007 ISBN 978-80-7080-637-1. 2)Ducháček V.: Polymery – výroba, vlastnosti, zpracováni, použití. Skripta VŠCHT, Praha 2006. dostupné on-line na: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-617-6/pages-img/ 1) Ducháček V.: Polymery – výroba, vlastnosti, zpracováni, použití. Skripta VŠCHT, Praha 2006. dostupné on-line na: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-617-6/pages-img/

Doporučená literatura:

1) Červinka O., Dědek V., Ferles M.: Organická chemie. Informatorium Praha 1991. 2) Solomons T.W.G., Fryhle C.B: Organic Chemistry. John Wiley & Sons,Inc. 2003, ISBN 0-471-41799-8. 3) Svoboda J. a spol.: Organická chemie I. VŠCHT Praha 2005, ISBN 80-7080-561-7. 4) Waisser,K.: Nové české názvosloví organické chemie. Učební texty UK Praha 2002. 5) Fikr J., Kahovec J.: Názvosloví organické chemie. Rubico, Olomouc, 2002. 6) Mleziva J., Šňupálek J.: Polymery – výroba, struktura, vlastnosti a použití. SOBOTÁLES Praha 2000. 7) Ebewele R.O. Polymer Science and Technology. CRC Press 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30  16 3
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 70  35 3
        Zápočet Zápočet 30  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.