617-0929/01 – Procesy tepelné degradace makromolekulárních látek (PTDML)

Garantující katedraKatedra chemieKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se s teoretickými základy makromolekulární chemie se zaměřením na degradační procesy a teorii pyrolýzních dějů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Struktura polymerů, vztahy mezi strukturou polymerů a jejich vlastnostmi (termické, mechanické vlastnosti roztokové chování), degradace polymerů (depolymerace, štěpení řetězců, pyrolýza, hoření), environmentální a toxikologické aspekty výroby a využívání polymerů.

Povinná literatura:

1. Ebewele R.O. Polymer Science and Technology. CRC Press 2000 2. Prokopová Irena: Makromolekulární chemie. 2nd ed. Praha : VŠCHT Praha, 2007. ISBN 978-80-7080-662-3 (dostupné na http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/) 3. Balog K., Tureková I.:Priemyselná toxikológia. Slovenská technická univerzita Bratislava 2005

Doporučená literatura:

1. Moore W.J.:Fyzikální chemie. SNTL Praha 2. Ducháček V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 2. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2006 (dostupné též na http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/) 3. Fire retardancy of Polymeric Materials (Editors A.F. Grand, C.A.Wilkie) Marcel Dekker New York 2000 4. Azapagic, A. Emsley,A. Hamerton I. :Polymers, the Environment and Sustainable Development Wiley InterScience OnlineBooks 2003 (dostupné jako e-book) 5. Mleziva, J., Šňupárek.,J.: Polymery : výroba, struktura, vlastnosti a použití - 2. přeprac. vyd.. - Praha : Sobotáles, 2000 - 537 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teorie vzniku makromolekul a jejich charakter. Vliv teploty a atmosferických podmínek na stabilitu vazeb a způsoby rozpadu makromolekul. Degradace a destrukce makromolekul, toxické vlastnosti jejich produktů a vliv na životní prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 0  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku