617-0938/01 – Chemie hoření a hašení (CHHH)

Garantující katedraKatedra chemieKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit studenty doktorského programu s nejnovějšími poznatky z chemie procesů hoření a hasebních látek. Pozornost věnována rovněž vlastnostem produktů hoření.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Shrnutí poznatků o problematice hořlavosti materiálů. Termodynamika a kinetika redoxních procesů. Hoření jako redoxní proces.Tepelné, chemické a biologické procesy samovznícení. Současné teorie procesu hoření. Vlastnosti produktů hoření. Hašení a hasební látky dle fyzikálního a chemického hasebního efektu. Retardéry hoření.

Povinná literatura:

[1] Glassman, Irvin. Combustion. 3rd ed. San Diego, Calif: Academic Press, 1996 (*) [2] Novotný M., Sedláček S.: Teorie hoření, výbuchu a iniciace, VŠCHT Pardubice 1980 [3]Balog K.: Hasiace látky a jejich technologie. Edice SPBI Spectrum 37. Ostrava 2004 [4] Orlíková,K., Štroch,P.: Chemie procesů hoření. Edice Spectrum, sv. 18., Ostrava 1999 Pozn. (*) dostupné z univerzitní knihovny VŠB-TU jako e-book

Doporučená literatura:

[1]Kalousek,J.: Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. Edice Spectrum, sv.4 [2] Bartlová,I.: Nebezpečné látky. Edice SPBI 2005 [3] Spiro, T.G. Stigliani W.M.: Chemistry of the Environment Elsevir 2003 (*) [4] Yoshida, Tadao, Yuji Wada, and Natalie Foster. Safety of Reactive Chemicals and Pyrotechnics Industrial safety series, 5. Amsterdam: Elsevier, 1995(*) [5] Eckhoff, Rolf K. Dust Explosions in the Process Industries. 3rd ed. Amsterdam: Gulf. Professional Pub 2003 (*) [6]Balog K.: Samovznietenie. Edice SPBI Spectrum 21. Ostrava 2007 [7] Orlíková,K., Štroch,P.: Hasiva klasická a moderní. Edice Spectrum, sv. 29., Ostrava Pozn. (*) dostupné z univerzitní knihovny VŠB-TU jako e-book

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hoření. Energetika procesu hoření a výbuchu. Kinetika homogenních a heterogenních dějů při hoření výbuchu.Termodynamické charakteristiky hořlavin. Typy plamenů, teplota plamene. Hoření prašných směsí, kapalin a pevných látek. Metody potlačování hořlavosti látek. 2. Samovznícení. Zápalnost materiálů. Tepelné a chemické samovznícení. Samovznícení na základě biochemických procesů. Metody sledování procesů termooxidace. 3. Hašení. Mechanismus účinků hasebních látek. Typy hasebních látek. Povrchově aktivní látky, teorie tvorby pěn. Chemie vody( výskyt a rozdělení, chemické a fyzikální vlastnosti, hasební efekty). 4. Toxikologické vlastnosti produktů hoření

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.