617-0953/02 – Chemie kaustobiolitů (CHK)

Garantující katedraKatedra chemieKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání nejnovějších poznatků o teoretických a technologických základech procesů využívajících kaustobiolity.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Geneze, složení a moderní technologie zpracování pevných, kapalných a plynných kaustobiolitů. Význam pro světové hospodářství.

Povinná literatura:

1) Speight, J.G.: Chemistry and Technology of Petroleum. CRC/Taylor&Francis 2007 2) Krevelen, D.W. van. Coal : typology, physics, chemistry, constitution. 3.vydání. Elsevier 1993 3) Berkowitz,N.: An introduction to coal technology. Academic Press 1994 4) Blažek,J., Rábl, V.: Základy zpracování a využití ropy. Skripta VŠCHT Praha 2006 (dostupné na internetu: http://vydavatelstvi.vscht.cz) 5) Kol.autorů: Koksownictwo. Wydawnictwo Slask 1986

Doporučená literatura:

1) Speight,J.G.: Handbook of Coal Analysis.Wiley- Interscience 2005 2) Speight,J.G.: Handbook of Petroleum Analysis. Wiley- Interscience 2001 3) Bouška,V. Geochemie uhlí. Academia Praha 1977 4) Kol.autorů: Atlas uhlí české části hornoslezské pánve. Anagram.Ostrava 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Budou upřesněny dle tématu disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Chemie uhlíku. Koloběh uhlíku. Význam uhlíku pro život. Fotosyntéza. Význam kaustobiolitů pro společnost. 2. Geneze kaustobiolitů. Geologická historie Země. Základní stavební látky rostlin a živočichů. Procesy rozkladu biologického materiálu. 3. Geneze uhlí. Teorie, významná uhelná ložiska a jejich lokalizace. 4. Současné názory na strukturu uhlí. Uhelná petrografie. Organické a minerální podíly v uhlí a metody jejich určení. Textura uhlí.Vlastnosti uhlí v závislosti na prouhelnění. 5. Chování uhlí při zahřívání. Chemismus karbonizace, zplyňování a spalování uhlí. Proces samovznícení. 6. Interakce uhlí s rozpouštědly. Extrakce a extrakční degradace uhelné substance. Zkapalňování uhlí. 7. Technologie koksování. Vlastnosti produktů v závislosti na podmínkách koksování a výchozího uhlí. Dehet a smola,vlastnosti, technologie jejich zpracování a průmyslové využití. Technologie zplyňování uhlí. Vlastnosti a využití energoplynu. Koprocesy. C1 chemie. 8. Geneze ropy. Ložiska ropy a způsoby jejich dobývání. Metody EOR. Rozdělení rop a jejich charakterizace. Složení ropy a metody jejího studia.Těžba a základní zpracování rop, rafinace, štěpné procesy, výroba paliv a mazacích prostředků. Petrochemie. Asfalt, vlastnosti, výroba. Bitumenní písky, kerogenní horniny. 9. Zemní plyn.Karbonský plyn. Hydráty methanu.Chemie uhlovodíků. Geneze, těžba a zpracování. Plynárenství v ČR. 10. Ekologické aspekty využívání kaustobiolitů. Biodegradace rop a ropných derivátů. Emise při výrobě koksu. Problematika sequestrace oxidu uhličitého.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.