617-0954/02 – Kapitoly z anorganické chemie (KACH)

Garantující katedraKatedra chemieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Juraj Leško, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Juraj Leško, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES20 prof. Ing. Juraj Leško, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšíření znalostí o relaci mezi chemickou vazbou, strukturou a vlastnostmi sloučenin se speciálním zaměřením na uhlíkaté a i další anorganické materiály.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Vazby a stereochemie kovalentních sloučenin. Vazby a struktura pevných kovových a iontových látek. Termické vlastnosti anorganických sloučenin. Termodynamická stabilita oxidačních stavů. Obecné vlastnosti, elektronová konfigurace, vazebné možnosti, typické sloučeniny, příprava, výroba a aplikace uhlíkatých materiálů v technické praxi. Technicky významné křemičitanové materiály. Zvláštní typy vazeb v chemii boru, boridy, borany, boritanová skla. Chemie stopových prvků v uhlí.

Povinná literatura:

1) Greenwood N.N., Earnshow A.: Chemie prvků. Informatorium Praha 1993. 2) Swaine D.J., Goodarzi F., Environmental aspects of trace elements in coal. Kluwer Academic Publisher, Dordrecht,Boston, London 1995.

Doporučená literatura:

Po dohodě s přednášejícím.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Budou upřesněny dle tématu disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Vazby a stereochemie kovalentních sloučenin. Vazby a struktura pevných kovových a iontových látek. 2.Oxidace, redukce a termické vlastnosti anorganických sloučenin. Termodynamická stabilita oxidačních stavů – Frostovy diagramy. 3.Systematická anorganická chemie nekovů p-prvků a kovů p, s, d, f prvků podle jednotlivých skupin. Obecné vlastnosti, elektronová konfigurace, vazebné možnosti, typické sloučeniny, aplikace v technické praxi. 4.Anorganická chemie uhlíku, karbidy. 5. Průmyslově významné reakce oxidů uhlíku. 6. Nanomateriály na bázi uhlíku interkaláty grafitu, fullereny, fullerity, fulleridy, nanotubulární uhlík. 7. Křemičitany a hlinitokřemičitany. Technicky významné křemičitanové materiály. 8. Zvláštní typy vazeb v chemii boru, boridy, borany, boritanová skla. 9. Chemie stopových prvků v uhlí. 10.Organokovové sloučeniny s,p,d,f prvků.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.