617-0960/02 – Technologie paliv (TP)

Garantující katedraKatedra chemieKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení znalostí o teoretických základech palivářských procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Nové poznatky o genezi, složení a využití kaustobiolitů. Teoretické základy procesů zpracování pevných, kapalných a plynných paliv. Ekonomické a ekologické souvislosti využívání kaustobiolitů.

Povinná literatura:

1) Speight, J.G.: Chemistry and Technology of Petroleum. CRC/Taylor&Francis 2007 2) Krevelen, D.W. van. Coal : typology, physics, chemistry, constitution. 3.vydání. Elsevier 1993 3) Berkowitz,N.: An introduction to coal technology. Academic Press 1994 4) Blažek,J., Rábl, V.: Základy zpracování a využití ropy. Skripta VŠCHT Praha 2006 (dostupné na internetu: http://vydavatelstvi.vscht.cz) 5) Buchtele, J. – Roubíček, V.: Technologie plynných paliv, ES VŠB-TU Ostrava 2001

Doporučená literatura:

1) Kandiyoti,R., Herod,A., Bertle,K.: Solid Fuels and Heavy Hydrocarbon Liquids. Elsevier 2006 2) Riedl, R. – Plynárenská příručka, SNTL Praha 1983 3) Roubíček,V. Buchtele J., Uhlí – zdroje-procesy-užití, Montanex 2002 4) Kol.autorů: Koksownictwo. Wydawnictwo Slask 1986

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Budou upřesněny dle tématu disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Rozdělení paliv. Vývoj a perspektivy palivářství. Geneze kaustobiolitů a jejich světové zásoby. Ekonomické a ekologické aspekty využívání paliv. 2. Tuhá paliva. Současné názory na složení a strukturu uhlí. Chemismus spalování, zplyňování a karbonizace uhlí. Proces samovznícení. Souvislost procesních podmínek s vlastnostmi finálních produktů. Možnosti získávání kapalných paliv z uhlí. Clean Coal Technology. Neenergetické využití uhlí a produktů jeho zpracování. Chemie dehtu. 3. Kapalná paliva. Složení ropy a klasifikace rop.Těžba, základní zpracování, doprava a skladování. Chemie procesů rafinace a zpracování ropy. Ropa a životní prostředí. Biologické odbourávání rop a ropných derivátů. Rafinerské výrobky .Výroba pohonných hmot a mazadel. Spalování paliv ve vznětových a zážehových motorech. Topné oleje. Asfalt. 4. Plynná paliva. Zemní plyn, CBM, vodík. Plynná paliva v dopravě. Zplyňování uhlí. Syntézní plyn. Reaktory pro zplyňování. Podzemní zplyňování. Palivářské a nepalivářské využití syntézního plynu. Palivové články. 5. Alternativní paliva. Bitumenní písky a extratěžké ropy, kerogenní horniny. Koprocesy. Biopaliva.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.