617-0962/01 – Reaktorové inženýrství (RI)

Garantující katedraKatedra chemieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMT, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojení postupů návrhu a simulace vsádkových a průtočných reaktorů pro homogenní a heterogenní reakce s příklady metalurgických aplikací.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět Reaktorové inženýrství se zabývá problematikou kinetiky homogenních a heterogenních chemických reakcí, metodikou získávání a vyhodnocení kinetických dat, základními modelovými představami izotermních a neizotermních chemických reaktorů a návrhem, simulací a optimalizací chemických reaktorů.

Povinná literatura:

1) Levenspiel, O. Teorie a výpočty chemických reaktorů. SNTL Praha, 1967. 2) Horák, J., Pašek, J. Navrhování průmyslových chemických reaktorů z laboratorních dat. SNTL Praha, 1986.

Doporučená literatura:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Budou upřesněny dle tématu disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Termodynamika chemických reakcí. Tepelný efekt chemické reakce. Gibbsova energie a termodynamická schůdnost. Rovnovážný stupeň přeměny. Elementární reakce v ideálních izotermních reaktorech. Složené reakce. Vsádkové reaktory s proměnným objemem a tlakem. Reaktory s pístovým tokem pro reakce v kapalné a plynné fázi. Ideálně míchané reaktory. Polokontinuální reaktory. Energetická bilance, neizotermní reaktory. Optimální pracovní teplota. Adiabatické reaktory. Vícenásobné ustálené stavy. Výzkum kinetiky chemických reakcí. Makrokinetické a mikrokinetické vlastnosti. Zásady návrhu laboratorního reaktoru. Metody zpracování kinetických dat. Zvětšování měřítka. Reálný tok. Metody diagnostiky hydrodynamiky toku v reálných reaktorech. Distribuce doby prodlení. Modely toku pro reálné trubkové reaktory - laminární a turbulentní tok, axiální disperze, kaskáda ideálních mísičů. Makrotekutina a mikrotekutina, segregační model. Heterogenní katalytické reaktory. Kinetické rovnice pro katalytické reakce. Modely heterogenních katalytických reaktorů. Efektivní faktor. Tlaková ztráta v sypaném loži. Vícefázové reaktory. Témata pro detailní studium budou vybrána na základě zaměření disertační práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.