617-1011/02 – Hydrochemie a analýza vod I (HACh)

Garantující katedraKatedra chemieKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout posluchači základní poznatky z chemie a analýzy vod tak, aby je mohl aplikovat v běžné vodohospodářské praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá chemickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi všech typů vod, resp. studiem procesů, které v těchto vodách probíhají. Dále se zabývá formami výskytu jednotlivých látek ve vodách a způsoby jejich stanovení. Součástí předmětu jsou základy klasické a instrumentální analytické chemie.

Povinná literatura:

[1]PITTER, P.: Hydrochemie, VŠCHT Praha, Praha, 2009, 580 s. [2]KLIKA, Z., PRAUS, P., Analytická chemie I, VŠB-TUO, Ostrava, 2002, 178 s. [3]PRAUS, P., VONTOROVÁ J., Analytická chemie II, VŠB-TUO, Ostrava, 2015, 158 s.

Doporučená literatura:

[1] HORÁKOVÁ, M. a kolektiv: Analytika vody.VŠCHT Praha, 2000, 283 s. [2] POPL M., FANHRICH J.: Analytická chemie životního prostředí. VŠCHT Praha, Praha, 1999, 218 s. [3] PAVLOVSKÝ, J., VONTOROVÁ, J., PRAUS, P., Metody monitorování životního prostředí. VŠB-TUO, Ostrava, 2014, 248 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-0311 CH-II. Chemie II. Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní vlastnosti vody a úvod do analytické chemie. Základy reakční kinetiky, reakce prvního a pseudoprvního řádu, aplikace v technologii vod. 2. Chemická rovnováha, teoretické odvození. Acidobazické rovnováhy, aplikace v hydrochemii. 3.Chemické rovnováhy: srážecí, a oxidačně redukční. Teoretické odvození a aplikace v hydrochemii 4. Komplexotvorné rovnováhy, adsorpce, iontová výměna. Teoretické odvození a aplikace v hydrochemii. 5. Odběr vzorků vod, úprava před analýzou, skladování. 6. Odměrná analýza neutralizační a srážecí, gravimetrie. Aplikace v hydroanalýze. 7. Odměrná analýza komplexometrická a oxidačně redukční. Aplikace v hydroanalýze. 8. Atomová emisní spektrometrie. Vznik spekter, instrumentace, aplikace v hydroanalýze. 9. Atomová absorpční spektrometrie. Vznik spekter, instrumentace, aplikace v hydroanalýze. 10. Molekulová spektrometrie - UV/VIS. Vznik spekter, instrumentace, aplikace v hydroanalýze. 11. Molekulová spektrometrie - IČ. Vznik spekter, instrumentace, aplikace v hydrochemii. 12. Elektroanalytické metody – potenciometrie, konduktometrie. Teoretické základy a aplikace v hydroanalýze. 13. Kovy, kyslík, dusík, fosfor, síra, halogeny ve vodách - formy výskytu, vlastnosti. 14. Senzorické vlastnosti, druhy vod, složení, vlastnosti, legislativa. CVIČENÍ (LABORATOŘE) 1. Úvodní cvičení - informace o průběhu laboratorních cvičení, školení o bezpečnosti práce, instruktáž k základním analytickým operacím 2.-12. Jednotlivé laboratorní úlohy 13. Docvičování, písemka 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  21
        Zkouška Zkouška 55  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku