617-1013/01 – Hydrochemie a analýza vod II (HAVII)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se s principy a využitím moderních instrumentálních metod v analýze vod

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá chemickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi všech typů vod, resp. studiem procesů, které v těchto vodách probíhají. Dále je důraz kladen na teoretický výklad moderních instrumentálních metod a jejich využití v analýze vod.

Povinná literatura:

[1] Praus P., Vontorová J., Analytická chemie II. VŠB-TUO, Ostrava, 2015, 158 s. [2] Pavlovský J., Vontorová J., Praus P., Metody monitorování životního prostředí. VŠB-TUO, Ostrava, 2014, 248 s.

Doporučená literatura:

[1] Horáková M. a kol., Analytika vody. VŠCHT, Praha Praha, 2000, 283 s. [2] Pitter P., Hydrochemie (4. vydání). VŠCHT Praha, Praha, 2009, 579 s. [3] POPL M., FANHRICH J.: Analytická chemie životního prostředí. VŠCHT Praha, Praha, 1999, 218 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Anorganické látky a kovy ve vodách - formy výskytu, stanovení, vlastnosti. 2. Organické látky ve vodách - formy výskytu, stanovení, vlastnosti. 3. Elektroanalytické metody – polarografie, voltamperometrie a amperometrie. Teoretické základy a aplikace v analýze vod. 4. Plynová chromatografie, Základní pojmy, instrumentace. 5. Kapalinová chromatografie, elektroforéza. Základní pojmy, instrumentace. 6. Aplikace chromatografie v analýze vod – odběr, extrakce a stanovení vybraných polutantů ve vodách. 7. Iontová chromatografie, elektroforéza. Základní pojmy, instrumentace. 8. Aplikace iontové chromatografie a elektroforézy v analýze vod. 9. Stanovení skupinových ukazatelů ve vodách: CHSK, BSK5, AOX, EOX, TOC, TC, IC, EL, NEL. 10. Stanovení skupinových ukazatelů ve vodách: celkový dusík, celkový fosfor, fenoly, tenzidy. Průtoková analýza. 11. Metody mikrobiologického a radiochemického rozboru vod. Principy metod aplikace v analýze vod. 12. Systém kontroly kvality v hydrochemických laboratořích, akreditace hydrochemických laboratoří. 13. Základní metody statistické analýzy dat. 14. Exkurze v moderní hydroanalytické laboratoři.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  21
        Zkouška Zkouška 55  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2017/2018 letní