617-1020/03 – Interkalované nanomateriály (IN)

Garantující katedraKatedra chemieKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI25 prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač se seznámí s metodami používanými ke studiu struktury a textury interkalovaných materialů a bude je umět na základní úrovni aplikovat. Bude mít přehled o složení, struktuře a vlastnostech základních interkalovaných materiálů, jak na bazi fylosilikátů tak i nesilikátových hostitelských matricí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na znalosti studenta z chemie, fyziky a chemie pevných látek a vrstevnatých silikátů. V úvodních přednáškách je student seznámen s texturními a katalytickými vlastnostmi interkalovaných nanomateriálů, iontovýměnými reakcemi a teorií vazeb hostů v hostitelských sloučeninách. Následují základy interkalační chemie, v kterých je pojednáno o rozdělení a vlastnostech interkalovaných sloučenin, jejich hostitelských mřížkách, interkalačních reakcích, typech hostů a metodách používaných při interkalaci. Další přednášky jsou zaměřeny na: organo-jílové komplexy, sorpce v nitroaromatických jílových interkalárech, fotoprocesy v jíl-organických komplexech, pilarované a porézní jílové heterostruktury a vrstevnaté hydroxidy.

Povinná literatura:

[1] Klika, Z. Texty k přednáškám z předmětu Interkalované nanomateriály, VŠB-TU Ostrava, 2011.

Doporučená literatura:

[1] Taraba, B. Chemická struktura pevné fáze. Skriptum, Ostravská univerzita, 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola během přednášek.

E-learning

Není k dispozici.

Další požadavky na studenta

Presentace zadaného problému formou přednášky (odevzdání tištěné i pdf-dokumentace).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

V úvodních přednáškách je student seznámen s texturními a katalytickými vlastnostmi interkalovaných nanomateriálů, iontovýměnými reakcemi a teorií vazeb hostů v hostitelských sloučeninách. Následují základy interkalační chemie, v kterých je pojednáno o rozdělení a vlastnostech interkalovaných sloučenin, jejich hostitelských mřížkách, interkalačních reakcích, typech hostů a metodách používaných při interkalaci. Další přednášky jsou zaměřeny na: organo-jílové komplexy, sorpce v nitroaromatických jílových interkalárech, fotoprocesy v jíl-organických komplexech, pilarované a porézní jílové heterostruktury a vrstevnaté hydroxidy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku