617-1406/03 – Vybrané kapitoly z analytické chemie (VKACH)

Garantující katedraKatedra chemieKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
KLI25 prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Vybrané kapitoly analytické chemie má proměnlivý obsah v závislosti na zadání tématu bakalářské práce. Cílem toho předmětu je seznámit studenta důkladněji s analytickými metodami, které bude využívat pro zpracování své bakalářské práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače zejména s vybranými důležitými kapitolami analytické chemie, které bude využívat ke své bakalářské práci. Výběr seznamu kapitol a povinná literatura je každým rokem pro každého posluchače sestavována individuálně. Vybrané kapitoly jsou vyčleněny s použitím níže uvedené povinné literatury. Přehled těchto kapitol je dokumentován u VK.

Povinná literatura:

Viz výběr ze seznamu doporučené literatury.

Doporučená literatura:

[1] Zýka a kol. Analytická příručka I, SNTL, Praha, 1979. [2] Holzbecher, Churáček Analytická chemie. SNTL, Praha 1987. [3] Garaj a kol. Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. ALFA, Bratislava 1977. [4] Praus, P., Dombek, V., Klika, Z. Základy analytické chemie. Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2001. [5] Klika, Z., Praus, P,. Analytická chemie I. ES VŠB-TU, Ostrava 2002. [6] Benátská, L. Výpočty v analytické chemii. ES VŠB-TU, Ostrava 1999 [7] Sommer, L.a kol. Základy analytické chemie I a II. Skriptum, Brno, VUTIUM, 2000, 548 s. [8] Holzbecher, Z., Churáček, J. Analytická chemie. Praha, SNTL,1987, 664 s. [9] Zýka, J a kol. Nové směry v analytické chemii, svazek IV., SNTL, Praha, 1988. [10] Kotrlý, S., Šůcha, L. Chemické rovnováhy v analytické chemii, SNTL Praha 1988. [11] Klika, Z., Martinec Analytické metody v geochemii, VŠB TUO HGF, 1982. [12] Böhm, S., Smrčková–Voltorová, S. Strukturální analýza organických sloučenin, VŠCHT Praha, 1995. [13] Toužín, J., Příhoda Spektrální a magnetické metody studia anorganických sloučenin, SPN Praha, 1986. [14] Taraba. B. Chemická struktura pevné fáze. Skriptum, Ostravská univerzita, 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola během přednášek

E-learning

Není k dispozici

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vybrané kapitoly analytické chemie budou studentem zvládány formou individuálního studia s pravidelnou týdenní konzultací a kontrolou zadaného studia garantem předmětu. Předmět seznamuje posluchače zejména s vybranými důležitými kapitolami analytické chemie, které bude využívat ke své bakalářské práci. Výběr seznamu kapitol a povinná literatura je každým rokem pro každého posluchače sestavována individuálně. Vybrané kapitoly jsou vyčleněny s použitím předepsané povinné literatury. Přehled těchto kapitol je dokumentován u VK. Laboratorní cvičení budou zaměřená na problematiku týkající se bakalářské práce každého studenta.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - P - cs 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok