617-1410/01 – Analytická chemie I (ACH1)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
KLI25 prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy analytické chemie tak, aby porozuměli danému předmětu teoreticky a naučili se provádět základní analytická stanovení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V tomto předmětu jsou studenti seznámení především s chemickými rovnováhami, obecnými principy a postupy v chemické analýze, vážkovou a titračními metodami (acidobazickými, komplexometrickými, oxidačně-redukčními a srážecími). Všechny tyto metody jsou pak demonstrovány při jejich praktickém využití v analýze složitějších vzorků. Teoretické znalosti těchto metod jsou pak procvičovány v analytické laboratoři při samostatných cvičeních.

Povinná literatura:

[1] Klika, Z., Praus, P,. Analytická chemie I. ES VŠB-TU, Ostrava 2002. [2] Benátská, L. Výpočty v analytické chemii. ES VŠB-TU, Ostrava 1999 [3] Zýka a kol. Analytická příručka I, SNTL, Praha, 1979. [4] Sommer, L.a kol. Základy analytické chemie I a II. Skriptum, Brno, VUTIUM, 2000, 548 s. [5] Holzbecher, Z., Churáček, J. Analytická chemie. Praha, SNTL,1987, 664 s.

Doporučená literatura:

[1] Zýka a kol. Analytická příručka I, SNTL, Praha, 1979. [2] Sommer, L.a kol. Základy analytické chemie I a II. Skriptum, Brno, VUTIUM, 2000, 548 s. [3] Holzbecher, Z., Churáček, J. Analytická chemie. Praha, SNTL,1987, 664 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola během přednášek

E-learning

Je k dispozici

Další požadavky na studenta

Splnění všech úkolů zadaných v analytické laboratoři

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti jsou seznámení především s chemickými rovnováhami, obecnými principy a postupy v chemické analýze, vážkovou a titračními metodami (acidobazickými, komplexometrickými, oxidačně-redukčními a srážecími). Všechny tyto metody jsou pak demonstrovány při jejich praktickém využití v analýze složitějších vzorků. Teoretické znalosti těchto metod jsou pak procvičovány v analytické laboratoři při samostatných cvičeních.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - P - cs 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - P - cs 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok