617-1903/02 – Metody instrumentální analýzy I (MIA1)

Garantující katedraKatedra chemieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je výklad teorie a praktické procvičení vybraných instrumentálních metod. Předmět je zaměřen na metody, s kterými se absolvent pravděpodobně setká ve své praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

Praus P., Vontorová J.: Analytická chemie II. VŠB-TUO, Ostrava, 2015, 158 s.

Doporučená literatura:

COLTHUP, N. B., DALY, L. H., WIBERLEY, S. E. Introduction to Infrared and Raman Spectrometry. Breinigsville: Academic Press, 2009. BOČEK, P., DEML, P., GEBAUER, P., DOLNÍK, V. Analytická izotachoforéza. Praha: Academia, 1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Budou upřesněny dle tématu disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Atomová spektrální analýza: Vlastnosti světla, interakce světla s hmotou. Modely atomu, vznik a vlastnosti atomových emisních spekter. Způsoby atomizace a excitace, typy monochromátorů a detektorů. Interakce RTG záření s hmotou, vznik rentgenových spekter, zdroje RTG záření, úprava vzorků, disperze RTG záření. Atomová absorpční spektra, zdroje záření, způsoby atomizace, korekce měření, monochromátory, detektory, analyzátory rtuti. Instrumentace a úprava vzorku, aplikace. Molekulová spektrální analýza: Interakce molekul a elektromagnetického záření. Vznik molekulových (elektronových) spekter: Vibrace a rotace molekul. Rayleighův a Ramanův rozptyl. Instrumentace a úprava vzorku, aplikace. Elektroanalytické metody: Elektrochemický potenciál, druhy elektrod, konduktivita slabých a silných elektrolytů, měření konduktivity, polarografické křivky, DS a AC metody, stripping voltametrie, instrumentace a úprava vzorku, aplikace. Elektroforetické separační metody: Migrace iontů v elektrickém poli, elektroosmotický tok, elektroforéza plošná a kapilární, kapilární izotachoforéza. Instrumentace a úprava vzorku, aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3909) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3909) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.