617-1904/02 – Výpočty v analytické chemii s použitím tabulkového procesoru MS EXCEL (VACH)

Garantující katedraKatedra chemieKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání teoretických znalostí i praktických zkušeností při provádění složitějších výpočtů a simulací v analytické chemii s použitím tabulkového procesoru MS Excel.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hlavní výhodou je praktické využití snadno dostupného MS Excelu bez nutnosti pořízení dalších specializovaných programů (a také mj. bez nutnosti znalosti programovacího jazyka JAVA).

Povinná literatura:

BARTOŇOVÁ, L. Numerical Methods and MS Excel in Analytical Chemistry Calculations, VŠB-TU Ostrava, 2012. DE LEVIE, R. How to Use Excel in Analytical Chemistry and General Scientific Data Analysis. Great Britain: Cambridge University Press, 2001. BARTOŇOVÁ, L. Výpočty rovnovážných stavů v analytické chemii. Studijní opora, VŠB-TU Ostrava, 2009. KOTOUČEK, M., SKOPALOVÁ, J. Příklady z analytické chemie. 4. doplněné vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. FERNANDO, Q., RYAN, M. D. Calculations in Analytical Chemistry. New York, 1982.

Doporučená literatura:

BERNARD, V., LIENGME, A. Guide to Microsoft Excel 2002 for Scientists and Engineers. 3rd edition. Great Britain: Elsevier Butterworth – Heinemann Publisher, 2002. BOURG, D. M. Excel – Scientific and Engineering Cookbook. USA: O´Reilly Media, Inc., 2006. DE LEVIE, R. Advanced Excel for Scientific Data Analysis. Great Britain: Oxford University Press, 2008. FREISER, H., Calculations in Analytical Chemistry – a Spreadsheet Approach. USA: CRC Press, 1992. DE LEVIE, R. Aqueous Acid-Base Equilibria and Titrations. Great Britain: Oxford University Press, 1999. FOGL, J., VOLKA, K. Analytické tabulky. Praha: VŠCHT Praha, FCHI, 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Budou upřesněny dle tématu disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Využití MS Excelu v analytické chemii bude zaměřeno mj. na tyto oblasti – na statistické zpracování dat, na výpočet složitějších příkladů z oblasti chemických rovnováh, na výpočty titračních křivek a jejich vyhodnocování různými matematickými metodami, na provádění složitějších výpočtů v oblasti instrumentální analýzy a především na tvorbu simulací (včetně grafického znázornění) nejrůznějších vlivů na průběhy reakcí, chemickou rovnováhu, na acidobazické chování látek, na reakční kinetiku, na výsledný tvar titračních křivek, distribučních diagramů či UV-VIS spekter, na chybu výpočtu či měření apod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3909) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3909) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.