617-2002/02 – Chemie II. (CH II.)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Langová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Langová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK76 Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D.
KOS47 doc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D.
LAN37 doc. Ing. Šárka Langová, CSc.
PAV33 Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
SKU37 Ing. Radim Škuta, Ph.D.
VAL15 Ing. Silvie Vallová, Ph.D.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• aplikovat znalosti z obecné chemie na posouzení vlastnosti prvků a jejich sloučenin, • seznámit se s výrobou a použitím nejdůležitějších prvků a jejich sloučenin, • využít termodynamické vyjádření stability oxidačních stavů k posuzování průběhu oxidačně redukčních reakcí. Získané znalosti: vlastnosti, výroba a použití nejdůležitějších prvků a jejich sloučenin. Získané dovednosti: základní operace v laboratoři, příprava anorganických sloučenin.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Vztah mezi postavením prvků v periodické soustavě, vazebnými možnostmi a fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Vlastnosti a výroba kovů. Acidobazické vlastnosti a oxidační schopnost oxidových tavenin. Termodynamická stabilita oxidačních stavů – Frostovy diagramy. Systematická anorganická chemie prvků podle jednotlivých skupin. Obecné vlastnosti, elektronová konfigurace, vazebné možnosti, nejdůležitější sloučeniny, jejich příprava, výroba a použití.

Povinná literatura:

LEŠKO, Juraj, Jan TRŽIL a Roman ŠTARHA. Anorganická chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 2000. ISBN 80-7078-692-2. GREENWOOD, Norman. N. a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9. http://www.highered.mcgraw-hill.com/sites/0073656011/

Doporučená literatura:

LMS CHANG, Raymond. Chemistry. 4 th edition. Hightstown, USA, Mc Graw-Hill, 1991. ISBN 0-07-010518-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Presenční a kombinované studium: Zápočet z Chemie I pro absolvování laboratorních prací. Zkouška z Chemie I pro získání zápočtu z Chemie II. Kombinované studium: Laboratorní práce. Vypracování protokolů. Zápočet z laboratorních prací. Vypracování jednoho semestrálního programu z oblasti „Nové materiály a technologie v metalurgii“. Programy, budou kontrolovány vyučujícím do 14 dnů po odevzdání a výsledky, budou studentům zaslány mailem prostřednictvím informačního systému. Písemná a ústní zkouška. Výsledky budou sděleny ihned po absolvování.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-0402 CH-I. Chemie I. Doporučená
617-2001 CH I. Chemie I. Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Vlastnosti kovů. Výroba kovů – elektrolýza, redukce, vytěsňování, termický rozklad, loužení. 2. Vodík. Kyslík, acidobazické vlastnosti oxidů. Voda, tvrdost vody. Vzduch. 3. Obecné vlastnosti prvků jednotlivých skupin. Vazebné možnosti, výskyt, příprava, výroba, reakce a nejdůležitější sloučeniny vybraných prvků. 3.1 Prvky s1 - alkalické kovy. 3.2 Prvky s2 – hořčík, kovy alkalických zemin. 3.3 Hliník, uhlík. 3.4 Křemík, cín, olovo. 3.5 Dusík, fosfor, síra. 3.6 Halogeny, vzácné plyny. 3.7 Vlastnosti d a f prvků, prvky vzácných zemin. 3.8 Titan, zirkonium, vanad, tantal. 3.9 Chrom, molybden, wolfram, mangan. 3.10 Železo, kobalt, nikl, výroba oceli. 3.11 Platinové kovy, měď, stříbro, zlato. 3.12 Zinek, kadmium, rtuť. Laboratorní cvičení • Dělení heterogenní směsi. • Síla kyselin a zásad. • Srážecí reakce. • Acidobazický charakter roztoků. Neutralizační titrace. • Elektrochemická řada napětí kovů. • Stanovení molární hmotnosti kyslíku. • Oxidace a redukce. • Příprava nerozpustných uhličitanů srážením.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: 100 % účast v laboratorních cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: 100 % účast v laboratorních cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMMI 2018/2019 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.