617-2009/01 – Metody kontroly kvality (MKK)

Garantující katedraKatedra chemieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: • poskytnout zevrubný přehled opatření, postupů a nástrojů k zajištění kvality dat produkovaných analytickými laboratořemi, • poskytnout zevrubný přehled opatření, postupů a nástrojů k dokumentaci činností prováděných při zajišťování kvality dat, • podat posluchačům dostačující informace o managementu kvality v analytických laboratořích. Získané znalosti: schopnost posoudit a nalézt vhodnou analytickou metodu; schopnost zvolit vhodné kalibrační a validační postupy; schopnost výběru vhodných metrologických postupů; schopnost výběru vhodných postupů vnitrolaboratorní i mezilaboratorní kontroly; schopnost orientace v systému managementu kvality. Získané dovednosti: schopnost provádět a vyhodnocovat kalibračních postupů; schopnost konstruovat a používat regulační diagramy; schopnost provádět validaci analytické metody; schopnost provádět metrologické zabezpečení analytické laboratoře.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět má za cíl poskytnout zevrubný přehled opatření, postupů a nástrojů k zajištění kvality dat produkovaných analytickými laboratořemi; poskytnout zevrubný přehled opatření, postupů a nástrojů k dokumentaci činnosti prováděné při zajišťování kvality dat; podat posluchačům dostačující informace o managementu kvality v analytických laboratořích.

Povinná literatura:

1. PRAUS, Petr; KLIKA, Zdeněk; DOMBEK, Václav: Základy analytické chemie. VŠB-TU Ostrava, 2001, Ostrava, 105 s. 2. ECKSCHLAGER, Karel, KOZUBEK, Ervín: Chemometrie [on line] 2008, Dostupné z WWW:< http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory> 3. SUCHÁNEK, Miloslav: Správná laboratorní praxe a akreditace analytické laboratoře: sborník přednášek. VŠCHT Praha, 1992, Praha, 233 s.

Doporučená literatura:

1. Kvalimetrie 10: Jakost v analytické laboratoři. Ed.: Miloslav Suchánek, EURACHEM-ČR, Praha, 2000 2. Kvalimetrie 17: Mezilaboratorní porovnávání a zkoušení způsobilosti. Ed.: Miloslav Suchánek, EURACHEM-ČR, Praha, 2010 3. Kvalimetrie 14: Návaznost chemických měření. Použití referenčních materiálů v chemické analýze. Ed.: Zbyněk Plzák, Ivan Koruna, EURACHEM-ČR, Praha, 2004

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování seminářů. Vypracování a odevzdání seminárních prací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod: Základní pojmy managementu kvality. Koncepce, principy a nástroje managementu kvality v analytické laboratoři. 2. Řízení kvality: cíle, nástroje, kontrolních mechanizmy. 3. Vývoj analytických metod: výběr vhodné metody, pracovní postup, tvorba standardních operačních postupů (SOP) 4. Kalibrace analytických metod: kalibračním postupy, výběr a četnost kalibračních postupů. 5. Validace analytických metody: validační nástroje a strategie jejich volby. 6. Referenční materiály: typy referenčních materiálů, způsoby a četnost použití. 7. Regulační diagramy: účel, druhy, konstrukce, způsob použití, statistická regulace. 8. Nejistoty výsledků analytických měření: druhy chyb, vztah chyby a nejistoty, způsoby vyhodnocení, prezentace výsledku, vliv nejistoty na porovnání výsledku s mezí. 9. Mezilaboratorní porovnání: druhy porovnání, strategie a četnost účasti, organizace mezilaboratorních porovnávaní. 10. Metrologie v analytické laboratoři: legislativa, měřidla, návaznost měřidel a její specifika v analytických laboratořích. 11. Systémy managementu kvality: akreditace, autorizace, certifikace 12. Systémy managementu kvality: ISO 9000+, ČS ISO IEC 17025, GLP, ISO 15189. 13. Národní akreditační systém: Český institut pro akreditaci (ČIA), postup při akreditaci laboratoře. 14. Akreditace analytické laboratoře: strategie rozhodování, příručka kvality, principy řízené dokumentace, standardní operační postupy (SOP). Semináře: 1. Konstrukce regulačních diagramů 2. Nejistoty výsledků analytických měření 3. Validace analytické metody 4. Vyhodnocení seminárních prací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku