617-2011/02 – Chemické technologie (CHT)

Garantující katedraKatedra chemieKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK76 Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D.
KOU37 Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
VEC05 prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

6172011/01 (pro 3. roč. Bc. PIK) 6172011/03 (pro 3. roč. Bc. TZP) Cíle předmětu: - porozumět chemické podstatě výroby základních chemikálií, - umět aplikovat pravidla chemické rovnováhy a kinetiky, - porozumět volbě a funkci reaktorů a procesních aparátů a energetickým nárokům jejich provozu, - uvažovat environmentální hrozby a přednosti jednotlivých postupů. Získané znalosti: - seznámení se základními velkovýrobami chemického průmyslu, - seznámení s kvalitativním chováním chemických reaktorů včetně heterogenních katalytických. Získané dovednosti: - schopnost komplexně bilancovat technologii většího rozsahu, - schopnost analyzovat schéma technologické výroby. 6172011/02 (pro 1. roč. NMgr. EMP, APT, MKV) 6172011/04 (pro 1. roč. NMgr. EMP, APT, MKV výuka probíhá v angličtině pro zahraniční studenty) Cíle předmětu: Předat informace o toku surovin a meziproduktů v chemických výrobách a o jejich historickém vývoji a prognózách. Seznámit studenty s principy chemických reaktorů a využití dělících procesů. Získané znalosti: - student bude znát principy hlavních chemických výrob, ekonomických a environmentálních problémů chemických technologií, - student umí využívat teoretických poznatků chemie, fyzikální chemie a procesního inženýrství pro posouzení jednotlivých výrob. Získané dovednosti: - student dovede provádět základní bilanční výpočty chemických reaktorů a dělících postupů, - student se dovede orientovat v dokumentech BAT a BREF.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

6172011/01 6172011/03 Výroby základních reaktivních chemických materiálů, anorganických činidel kyselých, zásaditých, oxidačních a redukčních. Velkoobjemové finální produkty. Používané chemické reakce a pomocné procesy a zařízení. Organické látky, zpracování a chemické využití fosilních paliv. Kvalifikované výroby. 6172011/02 (pro 1. roč. NMgr. EMP, APT, MVK) 6172011/04 (pro 1. roč. NMgr. EMP, APT, MKV výuka probíhá v angličtině pro zahraniční studenty) Základní průmyslové chemikálie. Anorganické a organické látky, zpracování a chemické využití fosilních paliv. Kvalifikované výroby.

Povinná literatura:

6172011/01 6172011/03 WICHTERLE K: Chemické technologie. (CD) 145 stran, VŠB-TU Ostrava 2010, dostupné online 6172011/02 (for 1st year of study NMgr. EMP, APT, MVK) 6172011/04 (pro 1. roč. NMgr. EMP, APT, MKV výuka probíhá v angličtině pro zahraniční studenty) WICHTERLE, K..: Chemická technologie. 2012, 142 s., volně dostupné na adrese http://homen.vsb.cz/~wih15/Technologie/Chem_Tech.pdf.

Doporučená literatura:

1. BÜCHNER W., SCHLIEBS R., WINTER G., BÜCHEL K.H.: Průmyslová anorganická chemie, 568 stran, SNTL Praha. 1991. 2. WEISSERMEL K., ARPE H.-J.: Průmyslová organická chemie, 419 s., SNTL Praha 1984 3. PAŠEK, J., SEIFERT, R.: Surovinová základna výroby organických látek. Praha: VŠCHT, 1991. 4. DUCHÁČEK V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 280 stran, VŠCHT Praha 2006, (dostupné na webu: http://vydavatelstvi.vscht.cz/). 5. BLAŽEK J., RÁBL V.: Základy zpracování a využití ropy. 254 stran, VŠCHT Praha 2006, (dostupné na webu: http://vydavatelstvi.vscht.cz/). 6. Dokumenty BAT (Best Available Techniques): http://www.ippc.cz/obsah/CF0134

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Presenční studium: Absolvování výpočetních testů a exkurzí v rámci cvičení. Kombinované studium: Vypracování semestrálních projektů. Projekty budou kontrolovány vyučujícím do 14 dnů po odevzdání a výsledky budou studentům zaslány mailem prostřednictvím IS.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-2001 CH I. Chemie I. Doporučená
617-2002 CH II. Chemie II. Doporučená
617-2010 ZPI Základy procesního inženýrství Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

6172011/02 (pro 1. roč. NMgr. EMP, APT, MKV) 1. Základní průmyslové chemikálie. 2. Dělení plynů. Vzduch. 3. Kyslík. Dusík. 4. Vodík. Vázaný dusík. 5. Síra. Kyselina sírová. 6. Fosfor. Elektrotermie. Minerální hnojiva. 7. Sloučeniny chloru a sodíku. Elektrolýza. 8. Železo a ocel. 9. Silikáty. Maltoviny. 10. Uhlík. Uhlíkatá paliva. 11. Petrochemické výroby. 12. Polymery. 13. Biotechnologie. Celulóza a papír. 14. Výbušniny, Kvalifikované chemické výroby.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  15
        Zkouška Zkouška 60  20 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2014/2015 zimní