617-2013/01 – Oborová praxe (OP)

Garantující katedraKatedra chemieKredity4
Garant předmětuIng. Jiřina Vontorová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle vyučovaného předmětu: - naučit se vytvářet literární rešerše, - aplikovat získané teoretické poznatky na různé procesy chemické praxe. Výstupy: Získané znalosti: - znalost rešeršních databází Získané dovednosti: - schopnost najít vhodnou literaturu k zpracování vědecké práce, - schopnost použít získané teoretické poznatky v chemické laboratoři.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt
Terénní práce

Anotace

Předmět seznamuje studenty s chemickou praxí v rámci praxe v chemickém závodě. Studenti se naučí vytvářet literární rešerše. Předmět je zakončen zápočtem. Pro udělení zápočtu je nezbytné odevzdat zprávu z praxe a odprezentovat ji.

Povinná literatura:

ČSN ISO 690: Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. ISO 690:2010 Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources

Doporučená literatura:

PRAUS, Petr a Jiřina VONTOROVÁ. Analytická chemie II. 1.vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2015. 157 s. ISBN 978-80-248-3734-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování všech laboratorních cvičení a odevzdání laboratorních protokolů. Odevzdání vyhovující zprávy z exkurze.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Laboratorní cvičení - Bezpečnost práce v laboratoři, seznámení s laboratorními úlohami, základní informace o průběhu cvičení a formulace požadavků pro zpracování protokolu. - Tlaková ztráta při toku plynu výplní (Stanice absorpce). - Kinetika sušení vybraného materiálu (Stanice sušení). - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice (Stanice filtrace). - Stanovení pádové rychlosti částic (Stanice sedimentace). - Stanovení koeficientu prostupu tepla (Stanice sdílení tepla). - Tepelné ztráty rektifikační kolony (Stanice rektifikace). - Elektrolýza vody solární energií (Stanice palivové články). Exkurze v chemickém závodě - Exkurze ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. - Odbor kvality, ekologie a bezpečnosti, oddělení technické kontroly – S blok Konzultace - Seznámení se s obsahovou a formální úpravou seminární práce. - Ukázka rešeršních vyhledávacích databází a www stránek. - Hodnocení správnosti protokolů z laboratorních cvičení. - Hodnocení zpráv z exkurze. - Udělení zápočtu. 1. Exkurze v chemickém závodě. 2. Princip a základní analytické operace využívané při vážkovém stanovení: vážení, srážení, filtrace, sušení, výpočet obsahu analytu ve vzorku. 3. Princip a základní analytické operace využívané při titračním stanovení: odměřování objemů kapalin, převedení vzorku do roztoku, pipetování, titrace, indikace bodu ekvivalence, výpočet obsahu analytu ve vzorku. 4. Základní operace využívané ve fyzikální chemii: měření viskozity a hustoty kapalin, měření průtoku plynů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  25
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku