617-2013/02 – Oborová praxe (OP)

Garantující katedraKatedra chemieKredity2
Garant předmětuIng. Jiřina Vontorová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle vyučovaného předmětu: - naučit se vytvářet literární rešerše, - aplikovat získané teoretické poznatky na různé procesy chemické praxe. Výstupy: Získané znalosti: - znalost rešeršních databází Získané dovednosti: - schopnost najít vhodnou literaturu k zpracování vědecké práce, - schopnost použít získané teoretické poznatky v chemické laboratoři.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt
Terénní práce

Anotace

Předmět seznamuje studenty s chemickou praxí v rámci praxe v chemickém závodě. Studenti se naučí vytvářet literární rešerše. Předmět je zakončen zápočtem. Pro udělení zápočtu je nezbytné odevzdat zprávu z praxe a odprezentovat ji.

Povinná literatura:

ČSN ISO 690: Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. ISO 690:2010 Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources

Doporučená literatura:

PRAUS, Petr a Jiřina VONTOROVÁ. Analytická chemie II. 1.vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2015. 157 s. ISBN 978-80-248-3734-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet.

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání vyhovující zprávy z praxe (MS Word) Prezentace praxe na závěrečném semináři (MS PowerPoint)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informační seminář - Informace o požadavcích na výběr společnosti pro absolvování praxe; - Seznámení se s obsahovou a formální úpravou seminární práce a prezentace; - Ukázka rešeršních vyhledávacích databází a www stránek. 2. Prezentace společnosti, ve které bude praxe vykonána - musí být schválená pedagogem. 3. Vykonání praxe - min. 40 hodin ve vybrané společnosti. 4. Odevzdání zprávy z praxe (MS Word). 5. Prezentace praxe na závěrečném semináři (MS PowerPoint).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: 1. Účast na informačním semináři 2. Prezentace společnosti, ve které bude praxe vykonána - musí být schválená pedagogem 3. Vykonání praxe - min. 40 hodin ve vybrané společnosti 4. Odevzdání zprávy z praxe (MS Word) 5. Prezentace praxe na závěrečném semináři (MS PowerPoint)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku