617-2015/01 – Bakalářský seminář II. (BS II.)

Garantující katedraKatedra chemieKredity15
Garant předmětudoc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: práce na řešení a vypracování bakalářské práce; obhajoba bakalářské práce; absolvování státní závěreční zkoušky. Získané znalosti: rešeršní a vědecká práce dle zaměření bakalářské práce. Získané dovednosti: vypracování závěrečné absolventské práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je součástí oborového bakalářského studia a zaměřuje se na závěrečnou fázi vypracování bakalářské práce.

Povinná literatura:

Dle zadávacího listu bakalářské práce.

Doporučená literatura:

Dle zadávacího listu bakalářské práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání bakalářské práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Výběr tématu bakalářské práce na základě individuálního zájmu studenta z témat vypsaných katedrou. - Volba cíle bakalářské práce a výběr adekvátních metod pro její zpracování. - Diskuse nad osnovou bakalářské práce. - Použití literatury. - Způsoby uvádění citací a sestavování seznamu použitých literárních a jiných pramenů. - Formální náležitosti bakalářské práce. - Způsob a forma prezentace tabulek a grafů. - Prezentace první části bakalářských prací jednotlivými účastníky semináře a diskuse nad nimi. - Prezentace druhé části bakalářské práce jednotlivých účastníků semináře a diskuse nad ní. - Recenze části práce předložené jiným studentem. - Metodologie zpracování závěrů bakalářské práce. - Příprava na obhajobu bakalářské práce. V průběhu semestru studenti pravidelně konzultují a předkládají výsledky vedoucím bakalářské práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku