617-2018/02 – Obecná a anorganická chemie (OACH)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Langová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Langová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN37 doc. Ing. Šárka Langová, CSc.
VAL15 Ing. Silvie Vallová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Osvojení základních pojmů z oblasti struktury atomů a chemických vazeb. - Znalost souvislosti mezi vlastnostmi prvků a periodicitou výstavby elektronového obalu. - Poznání zákonitostí průběhu chemických reakcí. - Sestavení a vyčíslení chemických rovnic, provedení stechiometrických výpočtů. - Seznámení s vlastnostmi a aplikací nejdůležitějších prvků a jejich sloučenin. - Základní operace v laboratoři, příprava anorganických sloučenin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Povinná literatura:

LEŠKO, Juraj, Jan TRŽIL a Jaroslav Ullrych. Obecná chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 1999. ISBN 80-7078-527-6. TRŽIL, Jan, Jaroslav ULLRYCH a Václav SLOVÁK. Příklady z chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 1995. ISBN 80-7078-252-8. LEŠKO, Juraj, Jan TRŽIL a Roman ŠTARHA. Anorganická chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 2000. ISBN 80-7078-692-2. http://rccv.vsb.cz/itutor

Doporučená literatura:

GREENWOOD, Norman. N. a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: testy - chemické výpočty. Závěrečná písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné doplňkové požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Chemické názvosloví. Základní veličiny. Výpočty složení směsí. Stavba atomu. 2. Stechiometrické výpočty. Látková bilance jednoduchého systému. Elektronové konfigurace. Chemická vazba. 3. Zákonitosti v periodickém systému. Skupenské stavy. Fázový diagram jednosložkové soustavy. Zákony ideálních plynů. 4. Chemické reakce. Chemická kinetika. 5. Energetické změny při chemických reakcích. Chemická rovnováha. 6. Acidobazické reakce v roztocích a taveninách. Oxidačně-redukční reakce. 7. Elektrochemická řada napětí. Galvanické články. Elektrolýza. 8. Vlastnosti a výroba kovů. Koroze. Vodíková a kyslíková depolarizace. 9. Vodík, kyslík, voda. 10. Prvky s1 a s2 – obecné vlastnosti. Sodík, draslík, vápník, hořčík. 11. Prvky p1, p2, p3 – obecné vlastnosti. Hliník, uhlík, křemík, cín, olovo, dusík, fosfor. 12. Prvky p4, p5, p6 – obecné vlastnosti. Síra, chlór, fluor. 13. Prvky d. Komplexy přechodných kovů, struktura, vazba, spektroskopické a magnetické vlastnosti. Koordinační rovnováhy a reakční mechanizmy. 14. Titan, zirkonium, chrom, molybden, wolfram, mangan, železo, zinek, rtuť, měď, stříbro, zlato.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  18
        Zkouška Zkouška 70  40
Rozsah povinné účasti: 80 % účast ve cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie CH P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie CH P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie CH P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie CH P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku