617-2020/01 – Laboratoř organické chemie (LOCh)

Garantující katedraKatedra chemieKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL37 doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
VAL15 Ing. Silvie Vallová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - Popsat laboratorní techniku a základní operace. - Sestavit základní aparatury, provést vybrané syntézy. - Identifikovat a separovat vybrané organické sloučeniny. - Aplikovat manuální dovednosti a návyky, nezbytné pro úspěšnou práci v laboratoři.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Povinná literatura:

Návody do laboratoří připravené vyučujícími. McMURRY J., Organická chemie. VUT Brno 2007, ISBN 978-80-214-3291-8, VUTIUM VŠCHT Praha 2007, ISBN 978-80-7080-637-1. SVOBODA J. a spol., Organická chemie I. VŠCHT Praha 2005, ISBN 80-7080- 561-7.

Doporučená literatura:

ČERVINKA O., DĚDEK V., FERLES M., Organická chemie. Informatorium Praha 1991, ISBN 80-8542-70-36.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvování zápočtových testů. Absolvování požadovaného počtu laboratorních cvičení a odevzdání laboratorních protokolů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování požadovaného počtu laboratorních cvičení a odevzdání laboratorních protokolů. Absolvování zápočtového testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Bezpečnost práce v laboratoři, seznámení s laboratorními úlohami, základní informace o průběhu cvičení a formulace požadavků pro zpracování protokolu. 2) Příprava jodoformu. 3) Příprava 2-chlor-2-methylpropanu. 4) Příprava 1-nitronaftalenu. 5) Příprava 4-nitroanilinu. 6) Příprava acetanilidu. 7) Příprava oranž II. 8) Příprava paračerveně. 9) Příprava kyseliny fumarové. 10) Příprava kyseliny acetylsalicylové. 11) Příprava ethyl-methanoátu. 12) Příprava ethyl-ethanoátu. 13) Příprava anilin-formaldehydové pryskyřice. 14) Zápočtový test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast ve cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.