617-2031/01 – Chemie (CH)

Garantující katedraKatedra chemieKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK76 Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D.
KOU37 Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
PAV33 Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
SKU37 Ing. Radim Škuta, Ph.D.
VAL15 Ing. Silvie Vallová, Ph.D.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Osvojit si základní pojmy z oblasti stavby atomů, chemických vazeb, reakční kinetiky a termodynamiky. Uvědomit si vzájemné souvislosti a propojení těchto pojmů, naučit se hledat a nacházet souvislosti – periodicita vlastností. Aplikovat osvojené poznatky obecné chemie na systém prvků. Naučit se pracovat s periodickou tabulkou – být schopen na základě postavení prvku v periodickém systému odvodit jeho základní chemické a fyzikální vlastnosti

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na výuku obecné a anorganické chemie. Cílem předmětu je osvojit si základní pojmy obecné chemie (stavba atomu, chemická vazba, reakční kinetika a termodynamika, chemická rovnováha). Rovněž uvědomit si vzájemné souvislosti a propojení těchto pojmů. Dále aplikovat poznatky obecné chemie na vlastnosti a chování významných prvků a jejich sloučenin. V neposlední řadě i seznámit posluchače s výskytem, výrobou a využitím důležitých prvků a jejich sloučenin.

Povinná literatura:

Leško Juraj, Tržil Jan, Ullrych Jaroslav: Obecná chemie. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2397-3 Leško Juraj, Tržil Jan, Štarha Roman: Anorganická chemie, Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2398-0 Vacík Jiří: Obecná chemie. SNTL Praha, 1986. ISBN 14-475-86. Russel John B.: General chemistry, 2nd edition. McGraw-Hill New York 1992. ISBN 0-07-054445-x

Doporučená literatura:

Kostura Bruno, Gregorová Miloslava: Základy chemie pro bakalářské obory. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0565-0 Tržil Jan, Ullrych Jaroslav, Slovák Václav: Příklady z chemie. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0491-3. Vacík Jiří a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN Praha 1999. ISBN 80-7235-108-7 Housecroft C.E., Sharpe A.G.: Inorganic Chemistry, 3rd edition. Pearson Education Limited, Harlow, 2008. ISBN 978-0-13-175553-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

3 kontrolní testy v rámci výpočtového cvičení. Ústní závěrečná zkouška.

E-learning

Viz webové stránky VŠB-TU Ostrava.

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do chemie. Elementární částice. Atomové jádro. Jaderné reakce. 2. Elektronový obal. Periodická soustava prvků. 3. Chemická vazba. Molekulové orbitaly. Hybridizace. Parametry chemických vazeb. Mezimolekulární síly. 4. Soustavy látek. Disperzní soustavy. Roztoky. Reakční kinetika 5. Reakční termodynamika. Chemická rovnováha. Ovlivnění rovnovážného stavu. 6. Acidobazické rovnováhy. Teorie kyselina a zásad. pH. Protolytické reakce. 7. Oxidačně-redukční rovnováhy. Redoxní potenciál. Elektrochemická řada kovů. 8. Vodík, kyslík, voda, vzduch, vzácné plyny. 9. Halogeny. Chalkogeny 10. Prvky 15. skupiny. Prvky 14. skupiny. 11. Prvky 13. skupiny. Uhlík a křemík v technické praxi. 12. Kovy: Obecné vlastnosti. Výroba kovů. 13. Alkalické kovy. Prvky 2. skupiny. Prvky 3. - 7. skupiny. 14. Prvky 8. - 12. skupiny.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  31 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet a zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní