617-3002/02 – Přenosové jevy (PJ)

Garantující katedraKatedra chemieKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VEC05 doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
WIH15 prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač: - rozumí podstatě nerovnovážných procesů a jejich vztahu ke struktuře látek, - zná principy, na kterých je založeno odvození rovnic přenosu a dovede je splikovat na jednoduché konkrétní problémy, - dovede posoudit možnosti řešení příslušných diferenciálních rovnic, - dovede formulovat úlohu pro případné numerické řešení, - dovede charakterizovat rychlostní, teplotní, koncentrační pole podstatnými parametry, vhodnými pro praktické použití.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Viskozita, tepelná vodivost a difuzivita ve spojitém prostředí. Vztah přenosových koeficientů ke struktuře látek. Použití v bilančních rovnicích přenosu hybnosti, tepla a hmoty. Ustálené a neustálené procesy. Řešení úloh přenosu v prostoru. Okrajové a počáteční podmínky. Vztah exaktních řešení k empirickým inženýrským závislostem.

Povinná literatura:

1. ŠESTÁK J., RIEGER F.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. 300 stran. Vydavatelství ČVUT 2. WICHTERLE K., VEČEŘ M.: Přenosové jevy. VŠB-TU Ostrava – (připravováno pro 2014)

Doporučená literatura:

1. BIRD R.B., STEWART W.E., LIGHTFOOT E.N.: Přenosové jevy. 799 stran. Academia Praha 1968 2. STEIDL H. a kol. Úvod do proudění tekutin a sdílení tepla. 496 stran, Academia Praha 1975

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z fyzikální chemie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Spojité prostředí, přenosové koeficienty. 2. Viskozita, tepelná vodivost, difuzivita, 3. Jednosměrný tok tepla v nepohyblivém prostředí. 4. Mechanické bilance v pohybující se tekutině. 5. 3D problémy. Tenzor napětí, tenzor deformačních rychlostí. 6. Bilance hybnosti; Navierovy-Stokesovy rovnice. 7. Reynoldsovo číslo, asymptotické případy. 8. Obtok těles, mezní vrstva. 9. Nestability proudění, turbulence 10. Konvektivní sdílení tepla. Nucená a přirozená konvekce. 11. Difuze. Analogie přenosových jevů. 12. Přenos při turbulentním proudění. 13. Přenosy přes fázové rozhraní, mezifázové/povrchové napětí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: 100 %

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku