617-3003/01 – Environmentální aspekty chemických technologií (EACHT)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU37 Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
WIH15 prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- poznat strukturu hospodářské činnosti od surovin ke komoditám, - umět odhadnout hlavní materiálové a energetické toky v hospodářství, - pochopit hospodářské vazby lokálních a globálních rozměrů, - umět charakterizovat kvalitativně a kvantitativně environmentální dopady hospodářské činnosti a posoudit možnosti jejich řízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Struktura procesních technologií v lokálním a globálním měřítku. Technologie těžby a přepracování surovin. Energetika a distribuce energie. Chemické a procesní technologie. Zemědělství a biotechnologie. Odpadní proudy a vedlejší produkty. Recyklace. Environmentální technologie pro udržitelnou budoucnost.

Povinná literatura:

WICHTERLE K: Chemické technologie. (CD) 145 stran, VŠB-TU Ostrava 2010, dostupné online Dokumenty BAT (Best Available Techniques): http://www.ippc.cz/obsah/CF0134 (27.06.2013)

Doporučená literatura:

1. BÜCHNER W., SCHLIEBS R., WINTER G., BÜCHEL K.H.: Průmyslová anorganická chemie, 568 stran, SNTL Praha. 1991. 2. WEISSERMEL K., ARPE H.-J.: Průmyslová organická chemie, 419 s., SNTL Praha 1984 3. DUCHÁČEK V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 280 stran, VŠCHT Praha 2006. 4. BLAŽEK J., RÁBL V.: Základy zpracování a využití ropy. 254 stran, VŠCHT Praha 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z anorganické, organické, fyzikální chemie, chemie životního prostředí a procesního inženýrství.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stabilní a vyčerpatelné zdroje surovin a energie. Globalizace. 2. Nakládání s vedlejšími a odpadními proudy chemických výrob. 3. Fosilní paliva 4. Úprava, zušlechťování pevných paliv. 5. Těžba, úprava, doprava a skladování ropy. Petrochemie. 6. Těžba plynu. Úprava, doprava a skladování plynu. Vodík a vodíkové hospodářství. 7. Techniky spalování pevných, kapalných a plynných paliv. 8. Jaderná energie 9. Výroba elektřiny, účinnost. Rozvod elektřiny. Akumulace energie. 10. Biologické a energetické využití půdy, vody a slunce. Biotechnologie. 11. Stabilní nefosilní zdroje, koloběh vody a vzduchu. 12. Voda, zdroje, úpravy, čištění odpadní vody, odsolování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  25 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní