617-3006/01 – Modelování chemicko-technologických procesů (MCHTP)

Garantující katedraKatedra chemieKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VEC05 prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- používat základní znalosti z oblasti fyzikální chemie, procesního a reaktorového inženýrství při modelování technologických procesů v prostředí Aspen Engineering Suite, - ozřejmit principy základních modelů jednotkových operací a postupů při práci s nimi, - komentovat komplexní problematiku difuzně separačních pochodů, chemických reaktorů, (ale také jednodušších jednotkových operací), - ukázat základy online modelování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět svým zaměřením navazuje na předměty Procesní inženýrství a Fyzikální chemie. V jeho rámci budou probrány kontexty problémů sdílení tepla, hmoty i hybnosti a s nimi spojených jednotkových operací. Absolvent předmětu zvládne práci se složitým prostředím simulačního programu Aspen Engineering Suite, dokáže samostatně modelovat jednoduché technologické problémy a provádět optimalizační a parametrické studie.

Povinná literatura:

VEČEŘ Marek. Modelování chemicko-technologických procesů v prostředí Aspen. E-learningová opora pro rok 2013-2014.

Doporučená literatura:

HORÁK, Josef a Josef PAŠEK. Návrh průmyslových chemických reaktorů z laboratorních dat. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1980. DITL, Pavel. Chemické reaktory. Vyd. 2. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02207-2. ŠNITA, Dalimil. Chemické inženýrství I. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-589-7. HOLEČEK, Oldřich. Chemicko-inženýrské tabulky. Vyd. 2. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 2001. ISBN 80-7080-444-0. GAŽO, Ján. Všeobecná a anorganická chémia. 3. vyd. Bratislava: Alfa, 1981. MOORE, Walter J. Fyzikální chemie. 2., nezměn. vyd. Přeložil Čestmír ČERNÝ, přeložil Alexandr SCHÜTZ. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Fyzikální chemie. Přeložil Lidmila BARTOVSKÁ. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013. ISBN 978-80-7080-830-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a prezentace semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do modelování chemicko technologických celků, historický vývoj, členění modelů, dostupné komerční nástroje. 2. Aspen Plus – uživatelské rozhraní, základní vstupy, přehled dostupných modelů jednotkových operací. 3. Fyzikální vlastnosti složek, termodynamické modely, základní analýza vlastností složek. 4. Difuzně separační procesy, model RadFrac. 5. Chemické reaktory, přehled modelů s příklady použití. 6. Citlivostní analýza a konstrukční výpočet v simulaci procesu, sledování vztahů mezi procesními proměnnými. 7. Externí výpočty s využitím Fortranu nebo Excelu. 8. Výměníky tepla, konstrukční a simulační výpočet. 9. Kompresory, čerpadla a další modely pro změnu tlaku. 10. Modely manipulátorů, způsoby použití a dostupně informace. 11. Modely pro simulace procesů s pevnými složkami, třídiče, filtry, sušárny apod. 12. Složitější přístupy k modelování procesů, uživatelské modely a hierarchie. 13. Modelování a optimalizace procesu v reálném čase, Aspen on line. 14. Shrnutí učiva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní