617-3008/01 – Technologie polymerních materiálů (TPM)

Garantující katedraKatedra chemieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se základy makromolekulární chemie a moderními trendy ve výrobě polymerů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Úvod do oboru makromolekulární chemie. Struktura a názvosloví polymerů. Vztahy mezi strukturou polymerů a jejich vlastnostmi. Podmínky vzniku makromolekul. Reologie a zpracování polymerů. Nejdůležitější průmyslové polymery z hlediska jejich výroby, vlastností a aplikačních oblastí. Degradace a stabilizace polymerů. Přírodní makromolekulární látky. Anorganické polymery. Kompozitní materiály s polymerní matricí.

Povinná literatura:

1. Ducháček V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 2. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2006 (dostupné též na http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/)

Doporučená literatura:

1. Mleziva, J., Šňupárek.,J.: Polymery : výroba, struktura, vlastnosti a použití - 2. přeprac. vyd.. - Praha : Sobotáles, 2000 - 537 s. 2. Prokopová Irena: Makromolekulární chemie. 2nd ed. Praha : VŠCHT Praha, 2007. ISBN 978-80-7080-662-3 (dostupné na http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do oboru makromolekulární chemie ( historie, význam, surovinová základna) Názvosloví polymerů. 2.Struktura polymerů (makromolekulární řetězce, homo- a kopolymery, stereoizomerie, konfigurace, metody studia) 3.Struktura a základní vlastnosti (molekulová hmotnost, polydisperzita, mezimolekulární interakce, mechanické vlastnosti,fázové chování, lineární, rozvětvené a zesíťované polymery, rozpouštění, bobtnání a reologické chování roztoků polymerů, elektrické a optické vlastnosti) 4.Syntéza polymerů (polymerace, polykondenzace, polyadice, kopolymerace) 5.Způsoby výroby (roztokové, suspenzí a emulzní polymerace) 6.-7.Syntetické polymery (výroba, vlastnosti, použití). Základní termoplasty, reaktoplasty a syntetické kaučuky) 8.Přírodní (kaučuk, polysacharidy, bílkoviny) a anorganické polymery 9.Přísady do polymerů (plniva,plasifikátory, změkčovadla, stabilizátory, nadouvadla, síťovací prostředky, retardéry hoření) 10.Základy zpracování polymerů (plastikace, tváření, tvarování, zvlákňování, lehčené hmoty, odlévání) 11.Odolnost, koroze a degradace polymerů (odolnost vůči přírodnímu prostředí, mechanická odolnost, odolnost vůči chemickým vlivům). 12.Ekologické a ekonomické aspekty výroby a využití polymerů. Odstraňování a zhodnocování polymerních odpadů. Biodegradabilní polymery. 13.Moderní trendy v makromolekulární chemii a výrobě polymerů výrobě polymerů. 14.INOVACE a rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.