617-3012/01 – Chemicko-inženýrský projekt (CHIP)

Garantující katedraKatedra chemieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES051 Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
VEC05 doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- naučit se řešit složitější inženýrské problémy a prezentovat získané výsledky - samostatně řešit konkrétní chemicko-inženýrskou úlohu - orientace ve zdrojích chemicko-inženýrských dat - pracovat v týmu - prezentovat výsledky

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Chemické inženýrství na složitější problémy. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách, aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky práce obhajují při závěrečné ústní prezentaci.

Povinná literatura:

WICHTERLE Kamil, VEČEŘ Marek. Základy procesního inženýrství. VŠB-TU Ostrava, 2012. ŠNITA, Dalimil. Chemické inženýrství I. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-589-7. HOLEČEK, Oldřich. Chemicko-inženýrské tabulky. Vyd. 2. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 2001. ISBN 80-7080-444-0.

Doporučená literatura:

MÍKA, Vladimír, Lubomír NEUŽIL a Jiří VLČEK. Příklady a úlohy z chemického inženýrství. I. díl. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1997. ISBN 80-7080-305-3. MÍKA, Vladimír, Lubomír NEUŽIL a Jiří VLČEK. Příklady a úlohy z chemického inženýrství. II. díl. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1997. ISBN 80-7080-305-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Řešení projektu zpracují studenti ve formě písemné zprávy, nedílnou součástí je Powerpoint prezentace projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou definovány.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
619-3004 PI II Procesní inženýrství II Doporučená
619-3023 PI I Procesní inženýrství I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Chemické inženýrství na složitější problémy, tj. např. na problémy zahrnující několik jednotkových operací. Problémy zadávané studentům k řešení simulují (na úrovni obtížnosti odpovídající znalostem studentů) problémy, s jejichž řešením se absolventi studia setkávají v provozní praxi. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách (obvykle dvoučlenných), aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Přístup k řešení je komplexní: analýza problému, výběr metody řešení, vyhledání potřebných dat a vlastní řešení problému. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky práce obhajují při společné prezentaci, které se zúčastňují všichni zapojení studenti a pedagogové.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku