618-0005/01 – Steel Metallurgy (MetOce)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAZ50 prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
SAL60 Ing. Oldřich Salva, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to formulate basic steelmaking reactions - student will be able to characterise steelmaking aggregates - student will be able to describe ways of steel secondary metallurgy treatment and steel casting

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Subject is read with the purpose to understand the theoretical principles of steelmaking, the steelmaking technology in particular aggregates, the steel deoxidization and its treatment by secondary metallurgy, the steel casting partly by classical method, partly on the continuous casting machine.

Compulsory literature:

[1] Fruehan, R.J.: The Making, Shaping and Treating of Steel (Steel Making and Refining). AISE Steel Foundation, 1998, 767 p. ISBN 0930767020. [2] Ghosh, A.: Secondary Steelmaking - Principles and Applications. New York, 2001, 322 p. ISBN 0-8493-0264-1. [4] Michalek, K. Steel Metallurgy. VSB-TUO Ostrava, 2013.

Recommended literature:

Articles in professional journals, papers of conferences, research reports, theses.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška 1. Úvod do předmětu. Výroba oceli v ČR a ve světě. 2. Teorie strusek. Základní ocelářské reakce. Mísiče. 3. Žárovzdorné materiály při výrobě oceli. 4. Výroba oceli v SM pecích. Varianty pochodu. 5. Historické způsoby zpracování oceli, Thomasův a Bessemerův konvertor, nevýhody výroby. 6. Výroba oceli v kyslíkových LD konvertorech, konstrukce, průběh oxidace jednotlivých prvků. 7. Výroba oceli v konvertorech se spodním dmýcháním kyslíku, průběh jednotlivých reakcí. 8. Konvertory s kombinovaným dmýcháním. 9. Výroba oceli v T pecích, konstrukce pece, řízení a kontrola jakosti. 10. Výroba oceli v EOP a indukčních pecích, konstrukce, technologie výroby. 11. Výroba feroslitin, FeSi, FeMn, FeSiMn, FeCr, FeV, FeTi, FeW. 12. Dezoxidace oceli, čistota oceli, filtrace oceli. 13. Mimopecní zpracování oceli, vakuová rafinace, rafinace inertními plyny, pochody AOD, CLU, VOD, ASEA, atd. 14. Odlévání oceli, zařízení odléváren, rozdělení ocelí podle stupně uklidnění, chování oceli v pánvi. Krystalizace oceli, zákonitosti tuhnutí. 15. Vady ingotů. 16. Plynulé odlévání oceli, rozdělení výroby, nevýhody, konstrukce zařízení. 17. Mikrosegregace, makrosegregace. 18. Mezipánvová metalurgie. Nové směry odlévání tenkých předlitků. Cvičení 1. Úvodní cvičení. Seznámení s předmětem. Výroba oceli v ČR a ve světě. 2. Normy ocelí. 3. Strusky, iontová a molekulární teorie, úloha strusek při výrobě a zpracování ocelí. 4. Základní ocelářské reakce, oduhličení, odfosfoření, odsíření, výpočty. 5. Materiálová a tepelná bilance LD konvertoru, propal, výtěžek oceli. 6. Test č. 1 ; konvertory OBM – porovnání s LD. 7. Exkurze NH, a.s., T-pece, LF, kontilití. 8. Výpočet hlavních rozměrů EOP, oxidační a redukční údobí v EOP. 9. Exkurze – VÍTKOVICE, a.s., Stará ocelárna + Nová ocelárna. 10. Dezoxidace, legování, výpočet legur. 11. Mimopecní zpracování oceli. 12. Krystalizace oceli, rozdělení ZPO, konstrukční prvky, vady plynule litých předlitků. 13. Exkurze VÍTKOVICE, a.s. – LF, ZPO. 14. Promítání videoprogramů (výroba elektrooceli, ESP, kontilití). 15. Hodnocení cvičení, zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 15  0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T024) Thermal Engineering (01) Tepelná technika P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T024) Thermal Engineering (01) Tepelná technika P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T020) Industrial Ceramics and Refractory Materials (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T024) Thermal Engineering (01) Tepelná technika P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T020) Industrial Ceramics and Refractory Materials (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T024) Thermal Engineering (01) Tepelná technika P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T020) Industrial Ceramics and Refractory Materials (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T024) Thermal Engineering (01) Tepelná technika P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T020) Industrial Ceramics and Refractory Materials (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T024) Thermal Engineering (01) Tepelná technika P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T020) Industrial Ceramics and Refractory Materials (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T024) Thermal Engineering (01) Tepelná technika P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T020) Industrial Ceramics and Refractory Materials (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T024) Thermal Engineering (01) Tepelná technika P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T020) Industrial Ceramics and Refractory Materials (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T024) Thermal Engineering (01) Tepelná technika K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T024) Thermal Engineering (01) Tepelná technika P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T020) Industrial Ceramics and Refractory Materials (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T020) Industrial Ceramics and Refractory Materials (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.