618-0019/01 – Theory of Steelmaking Processes (TeOcPo)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADO10 prof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
HUS36 Ing. Ivo Husar, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to characterise physically-chemical substance of steelmaking - student will be able to describe steelmaking slags - student will be able to demonstrate processes proceeding on the boundary slag-metal

Teaching methods

Summary

In the subject are explicated physico-chemical principle of high-temperature processes proceeding during production, refining and casting of steel. Subject is aimed onto melts of slag and steel and onto interactions proceeding on their phase interface and interface with atmosphere.

Compulsory literature:

[1] Myslivec,Th.: Fyzikálně chemické základy ocelářství, SNTL,Praha,1971,445 p. [2] Kepka, M.: Rafinace oceli, SNTL, Praha, 1989, 210 p. [3] Kalousek, J.-Dobrovský, L.: Teorie hutních pochodů, 1987, skripta VŠB,174 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška 1. Rovnováhy. Rovnovážná konstanta a způsoby jejího vyjadřování. 2. Princip akce a reakce. 3. Kriteria rovnováhy dějů (G, K). 4. Reakční izoterma a její význam. 5. Ideální roztok – Raoultův zákon. 6. Zředěný roztok – Henryho zákon. 7. Termodynamická aktivita složky v roztoku. 8. Způsoby vyjadřování aktivity složky v roztoku. 9. Výpočet součinitelů aktivit ve vícesložkových soustavách. 10. Roztavené ocelářské strusky – molekulární teorie strusek. 11. Iontová teorie strusek. 12. Afinita prvků – zvláště ke kyslíku. 13. Nernstův rozdělovací zákon. Rozdělení kyslíku mezi struskou a kovem. 14. Reakce probíhající při výrobě a rafinaci oceli: oxidace Si a Mn, přenos kyslíku z atmosféry do lázně oceli. 15. Odfosfoření oceli. 16. Odsíření oceli. 17. Rozpustnost plynů v kovech; závislost na parciálním tlaku plynu a teplotě. 18. Vodík v železe a oceli. 19. Dusík v železe a oceli. 20. Kyslík v železe a oceli. 21. Uhlíková reakce a její význam při výrobě a rafinaci oceli. 22. Vliv tepoty a tlaku na průběh uhlíkové reakce. 23. Vakuová uhlíková dezoxidace oceli. 24. Srážecí dezoxidace oceli. 25. Difúzní dezoxidace a dezoxidace oceli syntetickými struskami. Cvičení 1) 1., 2., 3. věta termodynamická, tepelné kapacity, entalpie, entropie 2) Gibbsova a Helmholtzova energie, zadání samostatného příspěvku 3) Výpočty rovnovážných konstant reakcí, zadání samostatného příspěvku 4) Reakční izobara, reakční izoterma 5) Raoultův a Henryho zákon - výpočty 6) Výpočty regulárního, atermálního a reálného roztoku 7) Výpočet aktivitních součinitelů ve vícesložkových soustavách; test 8) Výpočet molekulárního a iontového složení strusek 9) Rozdělovací rovnováha mezi struskou a kovem (fosfor, síra); zadání samostatného příspěvku 10) Reakce probíhající při zkujňování oceli (oduhličení, odfosfoření, oxidace křemíku, manganu) 11) Reakce probíhající při zkujňování oceli (výpočty pořadí oxidace prvků), dezoxidace oceli 12) Plyny v oceli 13) Zápočtová písemka 14) Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Written exam Written test 25  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 15  0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.