618-0023/01 – Metallurgy of Iron and Steel (MŽaO)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Bilík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Bilík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIL30 prof. Ing. Jiří Bilík, CSc.
HUS36 Ing. Ivo Husar, Ph.D.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
SAL60 Ing. Oldřich Salva, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able formulate : - basic contextures and structure of metallurgical aggregates - tendency in sphere of metallurgical basic and problems of steelmaking.

Teaching methods

Summary

1) Part of subject is read with the purpose to outline basic contextures and structure of metallurgical aggregates in sphere of metallurgical basic industry. There is also paid attention to automatic device, ecological problems and alternative methods of hot metal. 2) This part is read with the purpose to understand problems of steelmaking. Survey and evelopment of steelmaking processes, steelmaking slags, oxidising processes, steel deoxidisation and desulphurisation, steel production in converters, tandem and electric furnaces, secondary metallurgy of steel, steel casting.

Compulsory literature:

[1]Brož, L. Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988,460 p. [2]Parma, V.Ocelářství I, skripta VŠB, Ostrava, 1979, 276 p. [3]Parma, V.Ocelářství II, skripta VŠB, Ostrava, 1980, 186 p. [4]Parma, V. Ocelářství III, skripta VŠB, Ostrava, 1981, 192 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška 1) část – Metalurgie železa 1. Historie výroby železa a současný stav. 2.Teoretické základy výroby surového železa, redukční a tepelné pochody ve vysoké peci. 3. Protiproud vsázky a plynu ve vysoké peci. 4. Řízení kvality surového železa. 5. Automatizace a modelování vysokopecního pochodu. 6. Alternativní způsoby výroby železa. 7. Současné inovační směry a ekologická problematika výroby železa. 2) část – Metalurgie oceli 1. Úvod do metalurgie oceli, výroba oceli v ČR a ve světě. 2. Historie výroby oceli. Současné způsoby výroby oceli. 3. Ocelářské reakce, teorie strusek. 4. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech - LD, OBM. 5. Výroba oceli v T-pecích, technologie výroby 6. Výroba elektrooceli – EOP, indukční pece. 7. Dezoxidace oceli, mimopecní zpracování oceli 8. Odlévání oceli – klasický způsob, ZPO. Cvičení Část 1) 1. Výpočet volných zásad a množství přísad na rudu. 2. Výpočet množství koksu ve vsázce a přísad na koks. 3. Výpočet množství dmýchaného větru a množství sazebního plynu. 4. Dílčí látkové bilance vysokopecního pochodu. 5. Celková bilance vysokopecního pochodu. 6. Propočet hlavních ekonomických ukazatelů vysokopecní výroby. 7. Výpočet materiálové a tepelné bilance technologie COREX. Část 2) 1. Normy ocelí, příklady. 2. Reakce mezi kovem a struskou, oduhličení oceli, výpočty. 3. Reakce odsíření a odfosfoření, dezoxidace oceli, příklady, výpočty. 4. Výpočet materiálové a tepelné bilance LD procesu. 5. Výpočet hlavních rozměrů EOP. 6. Exkurze. 7. Videoprogramy – výroba a mimopecní zpracování oceli, EOP, ZPO. 8. Hodnocení cvičení, zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 10  0
                Written exam Written test 20  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 15  0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner