618-0027/01 – Steel Casting and Crystallization (LiKrOc)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAZ50 prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
HUS36 Ing. Ivo Husar, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to demonstrate basic regularities proceeding at steel casting and solidification - student will be able to formulate micro-segregate and macro-segregate processes in steel - student will be able to characterise defects of ingots and continuously cast blanks

Teaching methods

Summary

Subject is read with the purpose to understand the basic regularities and processes proceeding at steel casting and solidification, the conditions of homogenous and heterogeneous nucleation of crystals, the micro-segregate and macro-segregate processes, the defects of ingots and continuously cast blanks, the theoretical and technological aspects at steel casting into the ingot- moulds as well as on the continuous casting machine.

Compulsory literature:

[1]Šmrha, L.: Tuhnutí a krystalizace ocelových ingotů, SNTL Praha, 1983, 305 p. [2]Böhm, Z.: Plynulé odlévání oceli. SNTL Praha, 1992, 443 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška 1. Zařízení odléváren. Rozdělení ocelí podle stupně uklidnění, uklidněná, polouklidněná a neuklidněná ocel. 2. Žárovzdorné materiály při odlévání oceli, vlastnosti materiálů. Možnosti hodnocení vlastností a odolností žárovzdorných materiálů vůči roztaveným kovům a struskám. 3. Odlévání oceli do kokil, lití horem, lití spodem. Chování oceli v pánvi. 4. Krystalizace oceli. 5. Tuhnutí oceli, zákonitosti, tuhnutí hlavové části ingotu. 6. Struktura ingotů z uklidněné a neuklidněné oceli. 7. Mikrosegregace, makrosegregace. 8. Vady ingotů z uklidněné a neuklidněné oceli. 9. Odlévání velkých ingotů. Čistota a jakost ingotů, vady. Pochod VIC. 10. Plynulé odlévání oceli, rozdělení, výhody, nevýhody, ekonomika. 11. Konstrukce zařízení ZPO. Rozdělení ZPO, vertikální, horizontální. 12. Primární, sekundární a terciální zóna chlazení. Tuhnutí oceli v krystalizátoru, ovlivňující faktory. 13. Mezipánvová metalurgie. Vady plynule litých odlitků. 14. Perspektivy, nové směry v odlévání tenkých předlitků. Cvičení 1. Úvod do předmětu. 2. Vliv chemického složení na teplotu tuhnutí oceli, výpočet teplot likvidu. 3. Výpočet kokily pro odlévání uklidněné oceli, rozdělení ocelí podle stupně uklidnění. 4. Výpočet doby a průběhu tuhnutí ingotů. 5. Exkurze VÍTKOVICE, a. s. - Nová ocelárna (LF, ZPO). 6. Videoprogramy (krystalizace oceli, odlévání oceli). 7. Tuhnutí hlavové části ingotu uklidněné oceli. 8. Mikrosegregace oceli. 9. Makrosegregace oceli. 10. Tuhnutí v krystalizátoru, pásmu sekundárního a terciálního chlazení. 11. Exkurze NH, a. s. - ZPO č. 1, 2, 3. 12. Exkurze TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (LD konvertory, ZPO č. 1,2). 13. Test, zadání programu, video - ZPO, nové směry ZPO. 14. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 15  0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.